Ortaöğretime Geçiş Sınavları Sonucu Açıklansın

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARININ  SONUCU HEMEN AÇIKLANSIN! 

Defalarca dile getirdiğimiz yapısal sorunlarını çözerek yurttaşların eğitim haklarını eşitlik içinde kullanabilmeleri sağlamak yerine, eleyici ve sınava dayalı sistemle eğitimin her aşamasının ticarileşmesinin yolunu asfaltlayan MEB, dershanelere çatıp velilere şirin gözükerek siyasal iktidarını beslemeye çalışmaktadır.

MEB’in sınavlara dayandırarak yürüttüğü sistem, sınav anarşizminde kim vurduya gitmiştir.

12 Temmuz 2013’te sonuçları açıklanan SBS değerlendirmesinde hata olduğu aynı gün anlaşılmış ancak herhangi bir önlem alınmamıştır. Bir milletvekilinin başvurusu üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesi bu sınavın yürütmesini yaklaşık 6 ay sonra durdurmuştur.

MEB bu mahkeme kararından sonra mağduriyetleri önleyecek icraatı hemen gerçekleştirmek yerine “üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli hukuki süreçlerin takip edileceğini ifade etmektedir.” MEB böylece bu yaklaşımıyla bu güne kadar edindiği mahkemelik olma rekoruna öğrencilerini ve velilerini de katarak, yeni bir “mahkemelik olma” rekoru daha kıracaktır. Henüz bu olay sıcaklığını korurken yeni bir kaos adım adım yaklaşmaktadır.

Sınav anarşizmini coşturmak adına OKS’den başlayıp SBS’lerle devam eden sistem en son yapılan değişiklikle kısa adıyla TEOG  (temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak sınavı) haline getirilmiştir. Bu yeni sisteme göre 8. Sınıf öğrencileri 6 dersten 6 ayrı sınava girerek ve ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına eklenmiş yıl sonu başarı puanlarının ortalaması ile ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecekti.

6 temel ders için “Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” öğretmeninin sene içerisinde düzenlediği sınavlardan biri merkezi olacak. 3 sınavı olan derslerin 2. sınavı, 2 sınavı olan derslerin 1. sınavı merkezi olarak gerçekleşecekti.

Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarına kısaca öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz kısaca ORTAK SINAV dediler. Ve 8. Sınıf öğrencileri 28-29 Kasım 2013 te ortak sınavlara girdiler.

Yalnız küçük (!) bir sorun var, MEB tarafından yapılan bu sınavın sonuçları 2 aydır açıklanmamıştır. Öğretmenlere sınav sonuçlarını 10 günde açıklama zorunluğu getiren MEB 2 aydır ortak sınav sonuçlarını açıklamamaktadır. Bunun gerekçesi nedir?

Sınav notlarının en geç karne tarihinden bir hafta önce idareye teslimini, (sisteme girilmesini) isteyen MEB, karnelerin dağıtılmasına bir hafta gibi bir zaman kalmasına rağmen ortak sınavların sonuçlarını açıklamayarak yeni mağduriyetler yaratma yolunda hızla ilerlemektedir.

Öğretmen niçin sınav yapar? Öğrencinin dersi ne kadar öğrenip öğrenmediğini değerlendirmek için sınav yapar. Ve en kısa sürede sınav sonucunu açıklar ki öğrenci yanlışlarını, eksikliklerini gidersin de öğrenme sağlansın diye. Tüm pedagoji kitaplarında ifadeler bu şekildedir. MEB yaptığı bu tür sınavlarla öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini öğrenebilir, ancak; öğrenemediklerini ne kadar sürede telafi ettiklerini öğrenemez. Hele bir de bir sınav yapıp bu sınavı 2 ay sonra açıklamaya çalışması kadar da anlamsız bir durum olamaz.

8. sınıf öğrencilerinin Sınav sonuçlarına göre ders notlarını telafi etme ve ortak sınav notlarını yasal süresi içinde görme hakları ellerinden alınmıştır.

Anlaşılan o ki; şapkadan tavşan çıkarma numarası olduğunu bildiğimiz ORTAK SINAVLAR da uygulamaya geçmeden adliye koridorlarına taşınacaktır.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİSİ

  1. Proje, reform ve yenileşme adına ülke kaynakları heba edilerek yaratılan eğitim hakkına erişimdeki eşitsizliklere bir an önce son verilmelidir. Popülariteyi ve imajı arttıracak sihirbazlıklara değil, nitelikli eğitime kaynak ayrılmalıdır.
  2. Eğitimin öznesi öğretmendir. Öğretmenin niteliğini artırıcı hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.
  3. Ortak düzenlenen sınavlar ve öğrencinin ortaöğretim başarı puanını etkileyen sınavlardan bir an önce vazgeçilmelidir. Amacımız çocuklarımızın öğrenmelerini kolaylaştırmak ise bakanlığın yaptığı bu tür sınavlar öğrenmeyi sağlamaz. Tam tersine ezberci nesiller yetiştirilir.
  4. Türkiye’deki eğitim fakültelerini ve psikologları bir an önce bu sistemden vazgeçilmesi ve ruh sağlığı bozulan çocuklarımıza yardımcı olmaları için göreve çağırıyoruz. En kısa sürede MEB’i ortak akla ve bilimsel, nitelikli eğitime davet etmelidirler. MEB’ de bu sistemi en kısa zamanda sınav karmaşası üzerine değil öğretmen belirleyiciliğinde ve öğretme ilkeleri çerçevesinde düzenlemelidir.

Dikmen ONAT

Genel Başkan