Hakkımızda

TÖS HAKKINDA

TÖS özgürlüğün, eşitliğin, çoğulculuğun, katılımcılığın ve demokrasinin adıdır. TÖS olarak tüm eğitim emekçilerini öğretmen olarak kabul ediyoruz.

Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklardan dolayı hiçbir ayrım yapmaksızın sendikal ihtiyaçlar üzerinden emek ve demokrasi mücadelesinin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her bireyin; çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, nitelikli ve parasız eğitim hakkına eşit erişebilmesi için güvenceye ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Çocukların beşte birinin cinsel istismar riskiyle karşı karşıya olduğu bir ülkede çocuk haklarına ilişkin söz-avcılığından öteye geçemeyen popülist politikaları tanımıyoruz.

Kadın erkek eşitliğinin, kadın ve erkeğin bir arada yaşadığı alanların tartışıldığı bir dönemde, doğayı var eden tüm bileşenlerin barış içinde yaşama ve var olma hakkının tehdit altında olduğunu biliyoruz. Çağdaş yaşam alanlarımızın kuşatıldığı bir süreçte, insan hakları temeline dayanan, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yaygınlaşması ve içselleştirilmesi için bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bunun adı TÖS’dür.

TÖS; bireylerin, din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklarını toplumun kültürel zenginliği kabul eder ve tüm insanların değer eşitliğini savunur.

TÖS; üyeleri arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesini vazgeçilmez olarak kabul eder ve bu doğrultuda çaba göstererek, kararların alınmasında ve yürütülmesinde çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi benimser.

TÖS; çalışma yaşamında, kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde mücadele eder.

TÖS; engelli yurttaşların çalışma yaşamında var olmaları ve ayrımcılığa uğramamalarına karşı, duyarlılığa en üst bilinçle taraf olur.

TÖS; “özgürlük, eşitlik, demokrasi ve dayanışma” ilkelerine dayalı olarak “örgütsel bağımsızlığı” vazgeçilmez kabul eder.

Bizler; yüz yıllık öğretmen hareketinin mirasının nasıl tüketildiğinin bilincinde olarak, tüm işkolu çalışanlarımızı; daha demokratik, daha şeffaf, daha özgürlükçü bir sendikal anlayışın çatısı altında emek ve demokrasi mücadelesi vermeye çağırıyoruz. Bugün yeniden açtığımız TÖS bayrağı bu mücadelenin umut çatısıdır. Bu çatı altında tüm eğitim emekçilerinin yer alacağından, bu mücadelenin yüreklerinde ve bilinçlerinde karşılık bulacağından kuşkumuz yoktur.

 TÖS her zaman üyelerinin ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek üyelerine daha saygın bir yaşam düzeyi sağlamayı temel amaç saymaktadır.

Türkiye emek mücadelesine yeni bir kilometre taşı yerleştirdiğimizin farkındayız. Çünkü biz farklılıkların farkındayız. Dili, dini, ırkı, rengi ve tercihleri ne olursa olsun, ülkemizin geleceğinin mimarları tüm öğretmenleri bizimle omuz omuza alana davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki TÖS, Türkiye öğretmen hareketinde değişimin adı olacaktır. İddiamızın ne anlama geldiğini görülmesi için tüm eğitim emekçilerini bize katılmaya ve tüm yurttaşlarımızı bizi izlemeye davet ediyoruz.


TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI (TÖS)
Adres: Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. No: 5/5 Çankaya/Ankara
Tel: 05059732173
Çankaya Vergi Dairesi
V.K.N: 8790650482
IBAN: TR24 0001 0012 3566 3564 9550 01
Maliye Bakanlığı Sendika Kodu: 8360
Maliye Bakanlığı Kesinti Kodu: 333.10.03.06.93

Twitter: https://twitter.com/TosMerkez
Facebook: https://www.facebook.com/tosmerkez
e-Posta: tosmerkez@ gmail.com

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.