Kitap

EĞİTİMDE NE YAPMALI?

TÖS özgürlüğün, eşitliğin, çoğulculuğun, katılımcılığın ve demokrasinin adıdır. TÖS olarak tüm eğitim emekçilerini öğretmen olarak kabul ediyoruz.
Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklardan dolayı hiçbir ayrım yapmaksızın sendikal ihtiyaçlar üzerinden emek ve demokrasi mücadelesinin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu bağlamda TÖS olarak eğitime ilişkin düşüncülerimizi kamuoyu ile paylaşırken demokratik kitle örgütü olma bilinciyle hareket etmekteyiz. “Eğitimde Ne Yapmalı” kitapçığı da bu doğrultuda hazırlanmıştır. Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

[spiderpowa-pdf src=”https://tosmerkez.org.tr/wp-content/uploads/2014/01/egitimde_ne_yapmali.pdf”]Eğitimde Ne Yapmalı?