MEB’DE DEVŞİRMEYE HAYIR…

Milli Eğitim Bakanı pedagojik formasyon kursları için ayrılan kontenjanın 2014 yılı için 20.000 den 30.000 e çıkardıklarının müjdesini vermiştir. Bu neyin müjdesidir?

Evet, bu ülkede yeterli öğretmen yok iken MEB; lise mezunlarını vekil öğretmen olarak görevlendirmiştir. Vekil öğretmen olan lise mezunları çocuklarımıza okuma yazma öğretmişlerdir. Yine sınıf öğretmeni açığı had safha da iken 4 yıllık üniversite mezunlarını sınıf öğretmeni olarak atadılar. Bunların kimi ziraat mühendisi idi kimi işletme, iktisat mezunu idi.

Pedagojik formasyonun maliyeti yaklaşık 2.000 TL’dir. Üniversite bitirmiş ve iş bulamamış gençlerin umutları sömürülerek mi üniversitelere kaynak yaratılacaktır?

Türkiye’de atanamamış 180.000 öğretmen varken, 2013’te açılan 2.400 kadroya 55.540 öğretmen adayı başvurmuş, 53 bin öğretmen atanamamışken, MEB in başka kaynaklardan öğretmen arayışına girmesini samimiyetsiz buluyoruz.

Bu devşirme işidir. Bu umut devşirmedir, oy devşirmedir, üniversitelere kaynak devşirmektir. Bu devşirme alışkanlıklarının geleceğimizi çalmasını reddediyoruz…

MEB defalarca uyarmamıza rağmen devşirme geleneğinin getirdiği alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Siyasal iktidarını sürdürmek için halkın oyunu devşirmek adına çocuklarımızın, öğretmen adaylarının, eğitimli ve işsiz gençlerimizin umutlarını,  geleceğimizi çalmaya devam ediyor.

TÖS SORUYOR?

Bu duruma üniversitelerin eğitim fakülteleri neden sessiz kalmaktadırlar?

Ülkemizin yetişmiş öğretmenleri mi yoktur?

Öğretmen ihtiyacını eğitim fakülteleri karşılayamıyor da başka alanlardan mezun olmuş gençlere formasyon kazandırılarak mı bu açık kapatılacaktır?

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

  1. MEB öncelikli olarak atanamamış on binlerce öğretmeni atamalıdır.
  2. MEB öğretmenleri ve öğretmen adaylarını eğitim kurumlarının finans kaynağı olarak görmekten vazgeçmelidir.
  3. Üniversitelerin bilimsel çalışmalarına merkezi bütçeden kaynak ayrılmalı, eğitim ve öğrenme hakkını ticarileştirme ısrarından vazgeçilmelidir…
  4. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları açma ve bu yolla öğretmen atama uygulamasına bir an önce son verilmelidir.

                                                                                                                                   Dikmen Onat

                                                                                                                                  Genel Başkan