TÖS HUKUK BÜROSU HİZMETİNİZDE

Saygıdeğer üyelerimiz;
Sizlerin çalışma yaşamınızda ve sendika üyeliğinizde karşılaştığınız olumsuzluklarda sizlere hukuki danışmanlık ve idari davalarınızın takibini yapacak olan profesyonel hukuk büromuz çalışmalarına başlamıştır.
TÖS Hukuk Bürosundan hafta içi her gün mesai saatleri içinde bilgi alabilirsiniz. Dava takip usulüyle ilgili açıklama aşağıda sunulmuştur.

                                                       DAVA TAKİP USULÜ

1. Üyelerimiz, davalarının takibi için gereken evrakları zamanaşımı süresi (idari davada 60 gün) dolmadan en geç bir hafta önce avukatlarımıza göndermelidir.

2. Geç gönderilen evraklara işlem yapılamayabilir.

3. Üyelerimizin özel dava takipleri hariç noterden vekâletname vermelerine gerek yoktur.

4. Evrakların kopyaları avukata gönderilecektir. İstenmedikçe evrakların asılları gönderilmeyecektir.

5. Üyelerimiz zorunlu dava harç masrafı dışında ücret ödemeyeceklerdir.

6. Avukata gönderilen evrakların ve harçların iadesi olmaz. Davanın lehe olması durumunda mahkemece hükmedilen yargılama gideri istenmesi halinde iade edilir. Ancak davanın reddi durumunda karşı vekâlet ücreti çıkabileceği de unutulmamalıdır.

                                                  GÖNDERİLECEK EVRAKLAR

 Aşağıdaki evraklar kargo, (Ataç 1.Sk. No: 5/5 Çankaya/ANKARA), e-mail veya faks (0312 431 93 58 ) ile gönderilecektir. Ancak ulaştığına dair sendikadan telefonla teyit alınmalıdır.

  1. İLGİLİ TÜM EVRAKLAR

İdareye başvuru dilekçesi, idarenin cevabı, tebellüğ belgesi… vs evraklar.

  1. ÜYENİN AÇIKLAMALARI

İdarenin işleminin neden haksız olduğu ve olayın gerçek yönü hakkında üyemizin bildiklerini avukata bilgi notu olarak sunması.

TÖS HUKUK BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

ACAR HUKUK BÜROSU

Adres    :  Ataç 1 Sk. No: 5/5 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312-431 93 58

Faks       : 0312- 431 93 58