MEB UYARILARIMIZI DİKKATE ALDI, ARTIK SURİYELİ ÇOCUKLARDA OKULLU OLDU!

MEB UYARILARIMIZI DİKKATE ALDI, ARTIK SURİYELİ ÇOCUKLARDA OKULLU OLDU!

 14 Eylül 2014 Pazar Günü “300 Bin Suriyeli Çocuk Nasıl Eğitim Almalı?” başlıklı basın açıklamamızda Türkiye topraklarında Suriyeli mültecilerin sayısının 1 milyon 100 bine ulaştığını, bunların yaklaşık 300 bininin çocuk olduğunu ve hiçbir eğitimden yararlanmadıklarını söylemiştik. Bu duruma ilişkin olarak da; ”Eğitim hakkının dil-din-mezhep farkı gözetilmeden her çocuğun hakkı olduğunu ve tüm insanların değer eşitliğini savunan TÖS’ün bu konuda da Suriyeli çocukların değer ve haklarının bilincinde olduğunu, Eğitim paydaşlarını ve MEB’i uyarmayı da bir görev addedtiğini” belirtmiştik.

 Bu basın açıklamamızın ardından MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 29 Eylül 2014 tarihinde “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Genelgesi”ni çıkarmıştır.

 Genelgede dikkatimizi çeken husus şu olmuştur. “Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancılardan eğitim-öğretim çağında olanlar ile talep eden yetişkinlerin geçici eğitim merkezleri veya Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumuna (yüksek öğretim kurumları hariç olmak üzere) kayıtlarının yapılabilmesi…”

 TÖS Eğitim hakkının dil-din-mezhep farkı gözetilmeden her çocuğun hakkı olduğunun bilinci ile sendikacılık yapmaktadır. Bundan dolayı MEB’in genelgesiyle yabancı mülteci çocukların ülkemizde okuma hakkı elde etmesini olumlu görmekteyiz.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan