MEB’İN AVRUPA BİRLİĞİNDEN NE KADAR HİBE KULLANDIĞI BİLİNMİYOR!

MEB’İN AVRUPA BİRLİĞİNDEN NE KADAR HİBE KULLANDIĞI BİLİNMİYOR!

 MEB’in 2013 yılı bütçe gideri yaklaşık 48 milyar olup bu bütçenin %69’unu personel gideri ve %10’unu personelin SG primi oluşturmaktadır. Buna göre personel giderlerinin toplamda %79 olduğu görülmektedir.

 Bakanlıkça, bütçeyle verilen ödenekler dışında, uluslararası antlaşmalar gereğince Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2013 yılında sağlanan fonlarından kaynak kullanılmasına rağmen, bakanlık tarafından herhangi bir veri ve kayıt tutulmaması nedeniyle kullanılan fonun tutarı bilinmemektedir. Bu satırlar Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Denetleme raporunda yer almaktadır (S:1)

 TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılı Sayıştay denetim raporunda MEB’in Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından  (IPA) ne kadar kaynak kullandığı belirlenememiştir. Buna göre ilgili kayıtların tutulmadığı belirlenmiştir. Yani paranın harcandığı biliniyor; ancak bu paranın kimler ve nereye harcandığı bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanı bu harcamayı yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur?

Milli Eğitim Bakanı bu harcamayı yapanlar hakkında idari soruşturma açtırmış mıdır?

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

 

 

 

Related Posts