YİNE MEB MÜSTEŞARI YİNE LAFTA ZAM “SALLA SALLA”

YİNE MEB MÜSTEŞARI YİNE LAFTA ZAM “SALLA SALLA”

 14.12.2014 Pazar günü birçok gazete ve sosyal medyada yer alan haberler eğitimcileri salladı: “Başarılı Öğretmene Sınavsız Uzman Öğretmenlik Verilecek”, “Öğretmenlere Flaş Kariyer Düzenlemesi Geliyor”… Denen o ki: “Yeni sistemde; öğrenci başarısı öğretmene kariyer basamaklarını tırmandıracak, buna göre de maaş artacak. Uzman öğretmenin 200-250, kıdemli uzman öğretmenin 250-450, başöğretmenin 450-550 TL ücret farkı olacak.”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, strateji belgesinde yapılan değişiklikleri şöyle açıkladı: “Taslakta öğretmen kariyer basamakları için planlanan uzmanlık sınavını kaldırdık. Uzmanlık sınavı yapmayacağız.

Aynı müdür seçiminde olduğu gibi, tüm kariyer basamakları için form oluşturacağız. Formda her kariyer için istenen kriterler olacak. Örneğin; öğrencinin sınav başarısı, genel başarısı, öğrencinin sanatsal ve bilimsel alanlardaki başarıları, öğrencinin öğretmenden memnuniyeti, öğretmenin veli ilişkileri ve öğretmenin diğer öğretmenlerle ilişkisi puanlanacak. Yeterli puanı alan öğretmen bir üst kariyer basamağına çıkabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinde kariyer basamakları arasında ücret farklılığının getirilmesi gündeme geldi. Yeni gelecek kademeli sistemde uzman öğretmen maaşlarında 200-250 TL, kıdemli uzman öğretmenlere 250-450 TL, başöğretmenlere de 450-550 TL arasında ücret farkı öneriyoruz.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 TÖS okullarda sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasına karşı olduğunu her ortamda belirtmektedir. Öğretmenlikle ilgili “Öğretmenlik Kanunu” diye bir kanun çıkarmaya gerek yoktur. Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik mesleği tanımlanmıştır. Öğretmenlik mesleği ile ilgili ne yapılıyor ise ilgili kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Sayın müsteşarın uzman öğretmenlikle ilgili en son yapılan değişiklikten hiç haberinin olmadığı açıklamasından anlaşılmaktadır. 2014 yılında öğretmenlik mesleğine alınanların uzman öğretmenlik sınavına girecekleri yazılmıştır. Buna göre de uzman öğretmenlik sınavı da 2021 yılında yapılacaktır.

Sayın müsteşar öğretmenlik kariyerinin tıpkı müdür seçiminde olduğu gibi bir formla belirleneceğini söylemektedir. Bakanlık müdür seçiminde öyle bir form geliştirdi ki; forma göre atama durumu belirlenen ve mağdur olan müdürler soluğu idare mahkemelerinde aldı ve ellerinde yürütmeyi durdurma kararları ile döndüler.

Aynı müdür seçiminde olduğu gibi, tüm kariyer basamakları için de oluşturulacak formun da yargı kararlarına takılacağı aşikar.

Sayın müsteşar Performansa dayalı değerlendirme formları elinizde mevcut, hala performansa dayalı değerlendirme yapamıyorsunuz. Niçin performansa dayalı değerlendirme yapamıyorsunuz? Onu biz söyleyelim. Yapılan formlar öğretmenleri değerlendirmeye yetmediğini gördüğünüz için. Öncelikle Türkiye’deki tüm okullarda yani büyükşehirdeki, şehirdeki, kasabadaki, köydeki, gecekondudaki okullarda sınıfta bulunan öğrenci sayısı bir birine yakın olacak, öğle bir sınıfta 60 öğrenci bir sınıfta 15 öğrenci olmayacak. Yine okullarda eğitim araç gereçleri eksik olmayacak.

Sayın müsteşar öğrencinin katıldığı sınavda gösterdiği başarıyla öğretmeni değerlendiremezsiniz. Öğrencinin sınav başarısından her şeyi ile öğretmen sorumlu değildir ya da sınav başarısında tek etken öğretmen değildir. Öğrencinin sınav başarısındaki etkenler öncelikle çocuğun anne-babası, çocuğun yetiştiği çevre yani çocuğun şu an ki yaşadığı yer, çocuğun eğitim kaynaklarına ulaşma durumu; evinde kitaplık var mı? Kaç kitabı var? Daha sonra okulda eğitim araç gereçleri tam mı? Bunlara bakılır.

Hem biz “Aynı müdür seçiminde olduğu gibi, tüm kariyer basamakları için de oluşturulacak forma” kimlerin başarıyla gireceğini şimdiden biliyoruz. Öğretmenlerimizi rahat bırakın; forma giydirmek, forma girmek, form tutmak… gibi formüllerle çıkmayın artık karşımıza.

Sayın Müsteşar, Yeni gelecek kademeli sistemde uzman öğretmen maaşlarında 200-250 TL, kıdemli uzman öğretmenlere 250-450 TL, başöğretmenlere de 450-550 TL arasında ücret farkı öneriyoruz, diyerek. Biz öğretmenleri kademeli hala getirmeyiniz. Umut fakirin ekmeği, diyerek basına bu tür açıklamalarda bulunmayın. Verecekseniz bir iyileştirme, tüm çalışanlara verin, hem de “adaletle” verin ki “kalkınalım.”

14.12.2014 Pazar günü birçok gazete ve sosyal medyada yer alan haberler eğitimcileri salladı:

Sallamayın artık,

Sayın, Müsteşar sallamayın.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı