EĞİTİMDE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ, PEKİ NASIL OLMALI?

EĞİTİMDE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ, PEKİ NASIL OLMALI?

“Kadın ve erkek arasında eşit şartlar sağlamak ekonomik büyümede önemli role sahip. Eşitsizliği azaltmanın en etkin yolu ise eğitime erişimdir.” Bu cümleyi kim kullandı bilin bakalım? Bu cümleleri kuran bir eğitimci değil, bir araştırmacı değil, bir eğitim profesörü değil, bu cümleyi Başbakan Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, kullanmıştır. Peki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu bu cümleyi nerede kullanmıştır? Katar İş Kadınları Birliği tarafından Doha’da düzenlenen, “Katar Uluslar Arası İş Kadınları Forumu”nun açılışında konuşmuştur.

Bugün sendika olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ile ilk kez bir noktadan uzlaştığımız ortaya çıktı. Evet, ilk kez bir tespitimiz tıpa tıp aynıdır. Kadın ve erkek arasında eşitsizliği azaltmanın en etkin yolu eğitime erişimi sağlamaktır. TÖS başından beri kadın ve erkek arasında eşitsizliği azaltmanın en etkin yolunun eğitime erişimi sağlamak olduğunu söylemektedir. Ve söylemeye de devam edecektir.

Başbakan Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, konuşmalarında “Kadın ve erkek arasında eşitsizliği azaltmanın en etkin yolu eğitime erişimi sağlamaktır” demiş ancak kadınların nasıl eğitime erişim sağlayacağı hakkında bir bilgi vermemiştir.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 AB Komisyonu tarafından yayınlanan 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu 8 Ekim 2014 Çarşamba günü açıklandı. Raporun 67. sayfası eğitim ve kültüre ayrılmıştır. Burada raportörler Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının arttığının görüldüğünü ancak bu artışın yeterli olmadığını, kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olduğunu ve eğitimde cinsiyet farkının devam ettiğini; bu durum için de bazı bölgelerde önemli bir oransal farkın olduğunu belirtmektedirler.

Kız çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için eğitimin karma olması yerinde olacaktır. Karma eğitim, eğitim ve öğretimlerde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, her iki cinsin de eğitim hak ve olanaklarından, birlikte ve eşit olarak yararlanmaları anlamına gelmektedir.

Öğretim programlarında kadını aşağılayan, kadını yaşamda geride gösteren anlayışlara yer verilmemelidir. Ders kitaplarında var olan kadını yaşamda geri gösteren anlayışlar bir an önce ders kitaplarından çıkarılmalıdır.

Kız çocukların okula gönderilmesi için çeşitli kampanyalar (geçmişte “Baba Beni Okula Gönder” kampanyaları gibi) dışında basın-yayın, kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve kurslar düzenlenmelidir.

Okuldan erken ayrılan kız çocuklar için eğitim programlarının düzenlenmesine çalışılmalıdır. Kız öğrenciler için yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında imkânlar sağlanmalıdır.

Ailelerin kız çocuklarını okula göndermemeleri araştırmalarla belirlenmelidir. Yine kız çocukların okula gönderilmesine ilişkin bu veriler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı