ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

23 Nisan; sevgiye, kardeşliğe, barışa, uygarlığa, aydınlığa açılan bir kapıdır. Aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan bu gün, ulusal egemenlik sevincimizi sevgi, kardeşlik ve barış adına tüm dünya çocuklarıyla paylaştığımız bir gündür.

Tarihsel gelişim sürecinde, dünyada demokrasi düşüncesiyle paralel gelişen ulusal egemenlik fikri, bizde de ülkemizin emperyalistler tarafından işgal edilmesiyle ülkemizin kuruluş aşamasında Atatürk’ün önderliğinde asker, sivil, bürokrat aydınların bir araya gelmesiyle bundan 94 yıl önce 23 Nisan 1920’de gerçeklik kazanmıştır. Fakat özellikle o yıllarda daha çok doğu dünyasının bir parçası kabul edilen ülkemizde, durum biraz daha farklı bir önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizde halkın aydınlanması sağlanamamış (Aydınlanma Çağı yaşanmamış), Osmanlı dönemi tebaa anlayışıyla yetişen bireylerde yurttaşlık bilinci oluşmamıştır. Ancak Atatürk sayesinde tepeden inme de olsa “egemenlik milletin” olmuş, sağlanan gelişmelerle bu durum aşılmaya çalışılmış ve kısmen başarılı da olunmuştur. Bu ne kadar önemli bir başarı ve büyük bir devrim olsa da; bir bakıma oturmuş, içselleştirilmiş bir yurttaşlık ve demokrasi bilincine sahip olmayan, dolayısıyla demokrasiyle gelen hakların değerini bilmeyen bireylerin varlığı sonucunu doğurmuştur. Zaten demokrasiden geriye dönüş çabaları da bunun göstergesidir.

Bir şeye sahip olmaktan çok o şeyin değerini bilmek önemlidir.  Demokrasinin önemini bilen, duyarlı, haklarını koruyan, uygar ve gelişmiş bireylerin var olması, yetişmesi de en başta eğitimle sağlanabilecektir.  Sendikalar da eğitim sisteminin belirleyici bir unsurudur. Sendika olarak eğitim sisteminde yaşanan olumsuzluklar konusunda yaptığımız eleştiriler sadece hükümetin politikalarından kaynaklanmamaktadır. Amacımız ülkemizin geleceğine olumlu katkı sağlamaktır. Çünkü ülkemizin geleceği çocuklarımıza ve onların eğitimine bağlıdır. Tam da bu nedenle yani ulusun egemenliğinin ve geleceğinin teminatı olduğu için çocuklara armağan edilmiş bu günü ve bayramımızı kutluyor;  tüm yurttaşlarımızın bilinçli, uygar bireyler olacağı, mutlu ve özgür bir gelecek diliyoruz.

                                                                                                 Dikmen ONAT

                                                                                                Genel Başkan