TÖS KURUCU MECLİSİ 27-28 Ocak (Pzt.-Salı) TOPLANIYOR!

TÖS KURUCU MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Saygıdeğer üyelerimiz;

Bildiğiniz gibi TÖS Kurucu Meclis toplantısının gündemini ve düzenlenme tarihini sizlerden gelen istekle 27-28 Ocak 2014 (Pazartesi-Salı) günü olarak belirlemiş bulunmaktayız. Pazartesi ve Salı günü Ankara’da kalmak isteyen arkadaşlarımızın Genel Sekreterimiz Mustafa KARAÇİZMELİ’yle iletişime geçmesi gerekmektedir. (Tel: 05052585791)

TÖS Kurucu Meclis Toplantı Gündemi ve Programı aşağıda sunulmuştur.

 

Toplantı Tarihi : 27-28 Ocak 2014 Pazartesi ve Salı günü

Toplantı Saati   : 10:00-17:00

Toplantı Yeri    : Sendika Merkez Binası:

Ataç 1 Sok. No:5/5, Çankaya/Ankara

 

Gündem

 

1.            Açılış ve Yoklama

2.            Açılış Konuşması (Genel Başkan Dikmen Onat)

3.            Merkez Yürütme Kurulunun Meclisi Bilgilendirmesi (Genel Sekreter Mustafa KARAÇİZMELİ)

4.            Türkiye’nin ve Dünyanın Gündeminin Değerlendirilmesi

5.             Sendikal Sürecin Değerlendirilmesi

6.            TÖS Meclisi Bünyesinde Çalışma Gruplarının Oluşturulması

a)      Hukuk Çalışma Grubunun Oluşturulması

b)      Örgütlenme Çalışma Grubunun Oluşturulması

c)      Eğitim Çalışma Grubunun Oluşturulması

d)     Basın-Yayın Çalışma Grubunun Oluşturulması

e)      Kadın Çalışanların Sorunlarına İlişkin Çalışma Grubunun Oluşturulması

7.              TÖS Olağan Kongresine Hazırlık

a )      Yönetmeliklerin Hazırlanması İçin Komisyonların Oluşturulması.

b)      Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

8.                Kapanış

 

                                     Mustafa KARAÇİZMELİ                                       Dikmen ONAT

                                     Genel Sekreter                                                          Genel Başkan