Oh Ne Ala Memleket

OH NE ÂLÂ MEMLEKET, BUNUN NERESİNDE ADALET?

        Meclis dışından kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na vekâleten atandı. MEB Teftiş Kurulu başkanı olacak kişinin bakanlık başmüfettişi olması ve 12 yıl bu görevi yapması gerekmektedir. Atıf Ala’nın  MEB’ deki fişleme skandalının mimarlarından biri olduğu iddia edilmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı olan Atıf ALA, MEB tarihinde bu makama oturan en genç isimlerden biri. 1971 doğumlu olan ALA, 1994 yılında öğretmenliğe başladı. Hızla yükselen ALA, 2010 yılında Erzincan Millî Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcılığına başladı. Daha sonra bakanlığa gelen ALA, grup başkanı olarak görev yapıyordu (Basından).

            Buradan da şu anlaşılmaktadır ki MEB’ te makamda yükselebilmeniz için mutlaka ve mutlaka bir yakınınızın devletin iyi bir kademesinde görev yapması gerekmektedir.

        MEB’de liyakat ve kariyerin yerine yandaş atama ve hısım, akraba kayırmacılık (abinizin devlet kademelerinde iyi bir yerde görev yapıyor olması gibi)  aranmaktadır.

      Bu birilerini kayırmanın da ötesinde, devletin her kademesinde olduğu gibi MEB’de de yetkileri tekleştirip merkezileştirme eğiliminin bir sonucudur.

        MEB’in en büyük sorunlarından birisi yönetsel kadrolarda liyakat yetersizliğidir. Yönetsel kadroların yetersizliğinin yarattığı sorunları telefon hatları kurarak çözmeye çalışan bakanlık, yandaşları bir yerlere atama konusunda ise ışık hızı ile hareket etmektedir. MEB’in eğitim sisteminin kilometre taşı olan okullara okul müdürü atarken Ek 2’ den, sınavdan ve mülakattan bahsederken en can alıcı görevlere atama yaparken hangi kriterlere baktığı gözler önüne serilmiştir. Kadrosu dahi olmayan okul müdürlüğü atamaları keşmekeş hale gelmişken bakanlığın yandaş kollama kaygısı dışında kaygı taşımadığı bu olayla bir kere daha ortaya konmuştur.

        Sistemleri çökerten iki temel hastalık vardır. Bunlardan birisi adam kayırma diğeri ise rüşvettir.

        Yıllardır yandaş kollamak adına eğitim sisteminde yaratılan kaosların bedeli öğretmenlere ödetilmektedir. MEB’de liyakatsiz yöneticilerin kariyer yapmaları uğruna eğitimin felsefesine, kalitesine ve en önemlisi de adalete aykırı uygulamaların sonuçlarını öğretmenler tolere etmek zorunda kalmışlardır.

                                                 TÖS OLARAK TALEP EDİYORUZ…

  1. Yandaş ve yakın torpili ile yapılan tüm görevlendirmeler iptal edilsin.
  2. MEB vekâletlerle idare edilecek bir kurum değildir. Vekaleten yürütülen görevler sonlandırılmalıdır.
  3. MEB’in her kademesine yönetici atama kriterleri yasalaştırılmalıdır.
  4. MEB yöneticileri her gün değiştirilen ve sübjektif kriterlere dayanan yönetmeliklerle belirlenmeye son vermelidir.
  5. Eğitimde bu ve benzeri olumlu istemlerimizin kalıcı hale getirilmesi için standartların belirlenmesi, stratejik planlamaya önem verilmesi, atamalarda nesnel değerlendirme ölçütlerinin saptanması gereği açıktır.

                                                                                                                                                                                                          Dikmen ONAT

                                                                                                                                                                                                         Genel BAŞKAN