TÖS KADIN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRDI

KADIN ÖĞRETMENLER YASALARIN ÇALIŞAN KADINLARI YETERİNCE KORUMADIĞINI SÖYLÜYORLAR 

Sendikamız kadın öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla 362 kadın öğretmene anket düzenlemiştir.

Kadın öğretmenlere uyguladığımız anketin sonuçları aşağıda verilmiştir.

Kadın öğretmenlerin; %53’ü Mevcut yasaların çalışan kadınları yeterince koruduğuna inanmadıklarını, %62’si İşten dolayı meslek hastalıkları yaşadığını, %42’si Ailesine yeterince zaman ayıramadığını, %62’si Okulumda fiziki ortamla ilgili sorunlar yaşadığını, %60’ı Çocuğunu çalışırken bırakabileceği bir kreş imkânının olmadığını, %28’si Çocuk sahibi oluşunun meslekte ilerlemesine  sorun yarattığını, %20’si Kadın olmalarından dolayı öğrencilerle problem yaşadığını, %15’i Okulunda kadın-erkek ayrımcılığı yapıldığını, %13’ü Kadın olmasından dolayı okulunda mobbing uygulandığını, %12’si Okulunda kadın olmaktan dolayı tedirginlik yaşadığını, %10’u  Kadın olmasından dolayı öğrenci velilerinin görüşmek istemediğini  belirtmişlerdir.

Ayrıca kadın öğretmenlerin %74’ü Okul yöneticilerinin (müdür-müdür yrd) kadın çalışanlara karşı tutumunun iyi olduğunu, %81’i Erkek arkadaşların kadın çalışanlara karşı tutumlarının iyi olduğunu, %65’i Öğrenci velilerinin kadın çalışanlara karşı tutumunun iyi olduğunu belirtmiştir.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN ÖNERİSİ

1. Kadın çalışanlara yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, doğum öncesi ve doğum sonrası izin süresinin toplamda bir yıl olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

2.Kadın öğretmenler yıllarca bu yurdun çocuklarını büyütmüştür. Ancak kendi çocuğuna bakacak kimse bulamamıştır. Devlet kreş açmalıdır. Eğer kreş açamıyor ise kadın öğretmenin çocuğu 4 yaşına gelene kadar her ay 500 TL kreş ücreti ödemelidir.

3.Meslek hastalıklarına ilişkin öğretmen bilinçlendirilmeli. Yılda bir sağlık kontrolünden ücretsiz geçirilmelidir.

4.Kadın öğretmenlerin yönetici olmaları için özendirici tedbirler alınmalıdır. Bunlarında başında da kadın öğretmenlerin yüzdelik oranı kadar yönetici olma kotası getirilmelidir.

Türkiye Öğretmen Sendikası (TÖS) olarak kadın öğretmenlerin sorunlarını yakından takip etmeye ve “Kadın öğretmenlerin sorunlarını belirleme anketi” benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz sorunların belirlenmesidir; belirlenen bu sorunların çözümü için kamuoyu oluşturmak, bununla birlikte sendikamız üyesi olan kadın öğretmenlere yönelik çalıştay-kurultay-konferans-eğitim düzenlemektir.

                            Dikmen ONAT

                           Genel Başkan

EK:

      KADIN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINI BELİRLEME ANKETİNİN YÜZDELİK DAĞILIMI

S.No

MADDELER

Kesinlikle Katılıyorum 

Katılıyorum 

Kararsızım 

Katılmıyorum 

Kesinlikle Katılmıyorum

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1. Okul yöneticilerinin   (müdür-müdür yrd) kadın çalışanlara karşı tutumu iyidir.

98

27,07

166

45,86

56

15,47

38

10,5

4

1,10
2. Erkek arkadaşların   kadın çalışanlara karşı tutumları iyidir.

112

30,94

202

55,8

20

5,525

26

7,182

2

0,55
3. Öğrenci velilerinin   kadın çalışanlara karşı tutumu iyidir.

50

13,81

188

51,93

74

20,44

44

12,15

6

1,66
4. Kadın olmamdan dolayı   okulumda bana mobbing uyguluyorlar.

10

2,76

40

11,05

44

12,15

148

40,88

120

33,15
5. İşten dolayı meslek   hastalıkları yaşıyorum.

68

18,78

160

44,2

50

13,81

70

19,34

14

3,87
6. Okulumda kadın-erkek   ayrımcılığı yapılmaktadır.

12

3,31

40

11,05

36

9,945

156

43,09

118

32,60
7. Aileme yeterince zaman   ayırabiliyorum.

28

7,73

116

32,04

68

18,78

128

35,36

22

6,08
8. Çocuk sahibi oluşum   meslekte ilerlememde sorun yaratıyor.

26

7,18

76

20,99

76

20,99

120

33,15

64

17,68
9. Okulumda fiziki   ortamla ilgili sorunlar yaşıyorum.

82

22,65

142

39,23

28

7,735

78

21,55

32

8,84
10. Okulumda kadın   olmaktan dolayı tedirginlik yaşıyorum.

8

2,21

38

10,5

30

8,287

144

39,78

142

39,23
11. Mevcut yasaların   çalışan kadınları yeterince koruduğuna inanıyorum.

18

4,97

40

11,05

112

30,94

110

30,39

82

22,65
12. 657 sayılı kanun   hakkında yeterince bilgi sahibiyim.

28

7,73

130

35,91

120

33,15

74

20,44

10

2,76
13. Okulumda kadınlara   yönelik tacizde bulunulmaktadır.

6

1,66

18

4,972

14

3,867

96

26,52

228

62,98
14. Çocuğumu çalışırken   bırakabileceğim bir kreş imkânı var.

16

4,42

46

12,71

84

23,2

96

26,52

120

33,15
15. Kadın olmamdan dolayı   yöneticiler daha çok iş veriyorlar.

20

5,52

44

12,15

24

6,63

154

42,54

120

33,15
16. Kadın olmamdan dolayı   öğrencilerimle her hangi problem yaşamadım.

130

35,91

126

34,81

22

6,077

64

17,68

20

5,52
17. Kadın olmamdan dolayı   öğrenci velileri benimle görüşmek istemiyor.

22

6,08

14

3,867

8

2,21

112

30,94

206

56,91