TÖS DE 24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ G(ö)REVDE

TÖS DE 24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ G(ö)REVDE

 – Her bireyin; çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, nitelikli ve parasız eğitim  hakkına  eşit erişmesi için,

– 4+4+4’e hayır demek için,

– Zorunlu din derslerine dur demek için,

– Öğretmenevlerinden daha ucuz ve nitelikli hizmet almak için,

– Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği için,

– Siyasi kadrolaşmaya dur demek için,

– Yandaş yönetici ataması değil eşit koşullarda, adil değerlendirmeler sonucu liyakata dayalı yönetici ataması için,

– Öğretmen rotasyonuna dur demek için,

– İlk defa alamadığımız enflasyon farkı için,

– Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların kazanılması için,

– Ve evrensel ölçütlere uygun yaşamak için,

Sorunlarımız ortak, beklentilerimiz ortak öyleyse eylemlerimiz de ortaklaşmalı. Bu bilinçle TÖS, Eğitim Sen ile Türk Eğitim Sen’in 24 Eylül 2014 Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılma kararı almıştır.

 Yaşasın emekçilerin, emek sömürüsüne karşı birlikte onurlu mücadelesi!

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı