300 BİN SURİYELİ ÇOCUK NASIL EĞİTİM ALMALI?

300 BİN SURİYELİ ÇOCUK NASIL EĞİTİM ALMALI?

       Türkiye topraklarında Suriyeli mültecilerin sayısının yaklaşık olarak kamplarda 219 bin, şehir ve kasabalarda 900 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bine ulaştığı kaydedildi (Basından).

       AFAD’ın verilerine göre kamplarda kalan yaklaşık 70 bin Suriyeli çocuk; anaokulu, ilköğretim, lise sevisinde 22 okul, 850 sınıfta, 3 binden fazla öğretmenle eğitimlerine devam etmektedir.

       Peki kendi olanaklarıyla ülkemizde yaşayan 900 bin Suriyeli eğitimden yararlanıyor mu? Kamplarda kalanların %32’si çocuktur. Bu duruma göre kendi olanakları ile yaşayan 900 bin Suriyelinin yaklaşık 300 bini çocuktur. Bu çocuklar Türkiye’deki eğitimden yararlanıyorlar mı? Yararlanıyor ise kaçı anasınıfında, kaçı ilkokulda, kaçı ortaokulda, kaçı lisede eğitim alıyor? Bu çocuklar nasıl eğitim alıyorlar? Bu çocuklar zorunlu olarak Türkçe eğitim mi alıyor?

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

      Eğitim hakkı dil-din-mezhep farkı gözetilmeden her çocuğun hakkıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesi, çocukların eğitim hakkını tanımakta, taraf devletleri, çocuklara ücretsiz zorunlu temel eğitim sağlamak, ortaöğretimi genel ve mesleki olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlemek ve bunları tüm çocuklara açık bulundurmakla yükümlü tutmuştur. Bu bağlamda kendi olanakları ile gelen Suriyelilerin çocuklarına eğitim vermek Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir.

   O halde öncelikli olarak bu çocukların ülkemizdeki sayısı belirlenmelidir. Çoğunlukla hangi şehirde-hangi mahallede oturduğu belirlenmelidir. Oturduklara yere en yakın anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise belirlenmelidir. Bu okullarda öncelikli olarak hazırlık sınıfları oluşturulmalıdır. Suriyeli çocuklar bu okullara kayıt edilmelidir.

        Bununla birlikte kendi olanakları ile gelen Suriyeli Öğretmenler belirlenmelidir. Bu öğretmenler hazırlık sınıflarında görevlendirebilir. Eğer öğretmen yeterli değilse Arapça bilen öğretmenler görevlendirilebilir.

     Tüm insanların değer eşitliğini savunan TÖS bu konuda da Suriyeli çocukların değer ve haklarının bilincindedir. Eğitim paydaşlarını ve MEB’i uyarmayı da bir görev addeder.

 

Dikmen ONAT

                                                                                                   TÖS Genel  Başkanı