PROJE OKULU’NU BAKANLIĞA SORDUK

Proje okulu öğretmenlerinin atamalarına ilişkin; 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. Maddesinde  (9) “Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” denilmektedir.

Bakanlığa yazdığımız yazıda; “İlgi kanun maddesine göre proje okullarına öğretmen atamasının nasıl yapıldığı bir muammadır. Bu atama biçimi hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri ile uyarlılık göstermemektedir. Bu bağlamda 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplarına ihtiyaç duyulmuştur,

1. Proje okulunda çalışmak isteyen öğretmen nereye ve ne zaman başvuruda bulunmaktadır? Bulunacaktır?

2. Proje okullarına “öğretmen ve yönetici görevlendirilmesi Bakan tarafından yapılır”, denilmektedir. Bir öğretmenin, proje okullarına atamasının yapılabilmesi için kriterler nelerdir?

3. Bakanlık Proje okullarına öğretmen atamasını bir takvime göre mi yapmaktadır?

4.Bakanlık Proje okullarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme biçimi ile ilgili bir yönetmelik ya da bir genelge yayınlamış mıdır? Yayınlamamış ise yönetmelik ya da genelge yayınlamayı düşünmekte midir? denilmiştir.

Böylece hep beraber Bakanlığın proje okullarına görevlendirmeyi nasıl yaptığını öğreneceğiz.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı