TEOG’TA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEN SORU SORULMAMASINI İSTEDİK

Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mansur Yalçın ve Diğerleri / Türkiye Davası (Başvuru No. 21163/11) Kararında “Oybirliğiyle, başvurunun, Mansur Yalçın, Yüksel Polat ve Hasan Kılıç’ın ile ilgili bölümünün Sözleşme’nin 9. ve 14. maddeleri ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 2. maddesi bağlamındaki şikâyetlerle ilgili kısmının kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireyin inancını açıklamanın din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmişken Bakanlığın 8. sınıf çocuklarına TEOG sınavında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine ilişkin soru sorma dahi hakkının olmadığı açıktır. Bakanlık önceden “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine katılmamak için aileden dilekçe isterken şimdi o dilekçeyi dahi isteyemeyecek. Çünkü, kişilerin dini, vicdani, ahlaki, felsefi düşünce ve görüşleri zorla açıklattırılamaz. Bu hak sert çekirdekli haklardandır; hiçbir surette bu temel hak ve hürriyete dokunulamaz, sınırlandırılamaz, kısmen veya tamamen durdurulamaz.

MEB’in TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru sorması; ayrıca MEB aleyhine açılan davaları kaybetmesine neden olacaktır. Buna bağlı olarak da Türkiye’nin itibarı zedelenecek ve Türkiye gereksiz yere tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Yukarıda bahsedilen durumlara ilişkin olarak MEB’ten 29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak olan TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sorularının çıkarılmasını istedik.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

 

 

MEB’E YAZDIĞIMIZ DİLEKÇE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                           Ankara

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mansur Yalçın ve Diğerleri / Türkiye Davası (Başvuru No. 21163/11) Kararında “Oybirliğiyle, başvurunun, Mansur Yalçın, Yüksel Polat ve Hasan Kılıç’ın ile ilgili bölümünün Sözleşme’nin 9. ve 14. maddeleri ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 2. maddesi bağlamındaki şikâyetlerle ilgili kısmının kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesi Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğüne ilişkin olup şu şekildedir:Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.”

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesi Ayırımcılık Yasağına ilişkin olup şu şekildedir: Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır.

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’sine eklenen 1 Numaralı Protokolün 2. Maddesi Eğitim hakkına ilişkin olup şu şekildedir: Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.

Bakanlığınız 8. Sınıf öğrencilerin gireceği Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavının ikinci dönem 29-30 Nisan 2015, Mazeret Sınavları 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirecektir. TEOG’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden de soru sorulmaktadır. 29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak TEOG sınavından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sorularının çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacaktır.

Şöyle ki; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mansur Yalçın ve Diğerleri / Türkiye Davası (Başvuru No. 21163/11) Kararını, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini Ve Müfredatta yapılan değişiklikleri inceleyerek verdi. Zorunlu olmaktan çıkarılması gereken ders, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireyin inancını açıklamanın din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmişken Bakanlığın 8. sınıf çocuklarına TEOG sınavında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine ilişkin soru sorma dahi hakkının olmadığı açıktır. Bakanlık önceden “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine katılmamak için aileden dilekçe isterken şimdi o dilekçeyi dahi isteyemeyecek. Çünkü, kişilerin dini, vicdani, ahlaki, felsefi düşünce ve görüşleri zorla açıklattırılamaz. Bu hak sert çekirdekli haklardandır; hiçbir surette bu temel hak ve hürriyete dokunulamaz, sınırlandırılamaz, kısmen veya tamamen durdurulamaz.

MEB’in TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru sorması; ayrıca MEB aleyhine açılan davaları kaybetmesine neden olacaktır. Buna bağlı olarak da Türkiye’nin itibarı zedelenecek ve Türkiye gereksiz yere tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Yukarıda bahsedilen durumlara ilişkin olarak 29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak olan TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sorularının çıkarılmasını istiyoruz.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı