MEB’in İletişim Hattı

MEB İN YENİ NUMARASINA DUR DİYORUZ
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 6 Ocak 2014 pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içerisinde (09.00-12.00 ile 13.30-18.00) öğretmenlerin ve yöneticilerin yararlanması amacıyla İnsan Kaynakları İletişim Hattını (444 9 446) hizmete sunmuştur.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü bu numarayı; kaynak israfı ve zaman kaybını azaltmak, sorulara doğru cevap, sorunlara uygun çözüm bulmak, arayan kişiyi bizzat konunun muhatabına yönlendirmek, uygun birim veya çalışma grubunu bilgilendirmek, geleneksel insan kaynağı modeli yerine bireysel hizmet anlayışına ulaşmak gibi amaçlarla kurduğunu beyan etmektedir.

Sorunun gerekçesini ortadan kaldırmadan bu gerekçenin yarattığı sorunların çözümü için numara aramak anlamsızdır. Bu arayış MEB’in personeline, yöneticisine gerekli eğitim desteği vermeden, bilgilendirme yapmadan ve de görüş sormadan yapmış olduğu keyfiyetçi yaklaşımın bir sonucudur. 800 bin öğretmen ve 75 bin okul yöneticisinin; 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğünce yanıt bulamayacakları soruların yanıtlarını bu hattan öğrenmelerini istemek gülünçtür.

Demek ki sendikaların ya da öğretmenlerin somut eylemlerini, uyarılarını duymayan bakanlığa mebk12 ile başlayan sanal uygulama da yetmemekte, bakanlık öğretmenin sesini sadece telefondan duymak istemektedir. Tıpkı velilerin ve öğrencilerin sesini Alo 147 ile duymak istediği gibi…

Bu numaracı yaklaşım, MEB’ in yetkileri tekleştirip merkezileştirme eğiliminin de bir sonucudur. MEB 144 yıllık geleneği olan bir bakanlıktır. 144 yıllık deneyim ve oluşturulan yönetsel kültür yok sayılarak yeni bir numara ile MEB idare edilemez.

Mili eğitimi yöneten bilimsellikten uzak keyfiyetçi anlayış, eğitim sistemimizi içinden çıkılamaz noktaya taşımıştır. Yıllarca birikmiş eğitim sorunlarını çözmek yerine sorunların kıyısından dolanıp günü kurtarmaya dönük icatlarla eğitim sistemimiz her gün biraz daha uçuruma sürüklenmektedir. Eğitim sistemimizin çarpıklıklarını düzeltmek sorumluluğunda olanlar bu sorunları bileşenleri ile demokratik zeminlerde tartışıp ortak akıl üretmek yerine numaralar üreterek çözmeye çalışmaktadır. Oysa sorunlarımızı yeni numaralar çözmeyecektir.

TÖS Olarak Talep Ediyoruz…
1. MEB İnsan Kaynakları İletişim Hattını (444 9 446) hemen kapatmalıdır.
2. MEB ALO 146 uygulamasına hemen son vermelidir.
3. Öğretmen ve okul yöneticileri için yeterli hizmet içi eğitim planlanmalı ve düzenlenmelidir.
4. MEB sorunları ile yüzleşip muhataplarından kaçmaktan vaz geçmelidir.
5. Eğitim sisteminde reform ihtiyacı kaçınılmazdır ancak yapılacak reformlar meslek örgütleri, üniversiteler, veliler ve öğrenci temsilcilerinin ortak aklı ile gerçekleştirilmelidir.

Dikmen ONAT
Genel Başkan