MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA KİM KİME DUM DUMA?

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA KİM KİME DUM DUMA?

MEB Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 7. Maddesi Şûra’ya katılacak tabii üyeler ile davetli üyeleri tanımlamıştır:

 “(2) Davetli üyeler; Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.”

 Bu bağlamda TÖS olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Millî Eğitim Şûrası Sekreterliğine, 04/11/2014 tarih ve TÖS-010/79 sayılı 19. Millî Eğitim Şûrasına katılma isteğimizi belirten yazı ile başvuruda bulunduk.

Ancak Bakanlık 19. Millî Eğitim Şûrasına katılıp katılmayacağımızla ilgili yazdığımız yazıya halen bir cevap vermemiştir.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ

 

  1. 04/11/2014 tarihinde yazılan dilekçeye MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı cevap vermeyi düşünüyorlar mı? Haşmetliler dilekçeye cevap vermeyi düşünüyorlar ise ne zaman cevap vereceklerdir? Dilekçe Kanununa göre 30 günlük sürenin dolmasını mı bekliyorsunuz? Şimdiden söyleyelim böyle bir bekleme içine girmeyin; 19. Millî Eğitim Şûrası 2 Aralık 2014 Salı günü başlıyor.
  2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı hangi sivil toplum kuruluşlarına cevap yazıyor, hangisine yazmıyor?
  3. TÖS yazılarına cevap verilmeyecekler kısmına mı alınmıştır? Başka hangi kurum ve kuruluşların yazılarına cevap verme gereği duymuyorsunuz?
  4. Kurum ve kuruluşların ne gibi özelliklerini dikkate alarak yazılarına cevap veriyorsunuz? TÖS’ün hangi durumunu beğenmiyorsunuz? Bunu açıklar mısınız?
  5. Sendika olarak sadece eleştirmediğimiz, neyin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyduğumuz ortadadır. Farkımız da buradadır. Biz çalışmaya devam edeceğiz, taa ki sesimiz duyuluncaya ve görüşlerimiz uygulamaya geçinceye kadar.

MEB’in Millî Eğitim Şûrası’na katılım ile ilgili bu umarsız yaklaşımı düşündürücüdür. Biz TÖS olarak Şûra için duyarlılığımızı gösterip hazırlıklarımızı tamamladık. Aynı duyarlılığı MEB’den de beklemekteyiz. 19. Millî Eğitim Şûrasına katılıp katılmayacağımızla ile ilgili yazımıza halen cevap vermeyen MEB’e sormadan edemiyoruz: “Bize Şûra’ya gelin/gelmeyin bile denmediğine göre sorarız: MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA KİM KİME DUM DUMA?”

 

 

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı