MEMURLARA, TEKNİSYENLERE DE BİR AN ÖNCE YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

MEMURLARA, TEKNİSYENLERE DE BİR AN ÖNCE YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

6564 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesinde “ 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.”

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a)Profesör kadrosunda bulunanlara % 100’ü,

b) Doçent kadrosunda bulunanlara % 100’ü,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d) Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %115’i,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,

f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara % 115’i, oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu kanuna göre akademik personel 735-810 TL arasında yükseköğretim tazminatı almaktadır.  Memurlar ve teknisyenler ise kapsam dışında bırakılmaktadır.

 

TOS UN KONUYA İLİŞKİN GORUS ve ÖNERİLERİ

Bir işyerinde yalnızca bir gruba yönelik yapılacak olan ücret artırmaları iş barışını bozacaktır.  Bu bağlamda memurlar ve teknisyenlerin kapsam dışında bırakılması, eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.

TÖS olarak, Yükseköğretim kurumunda memur ve teknisyen statüsündeki çalışanların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi için; Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının %50 oranında her ay yükseköğretim tazminatından yararlanmalarını istiyoruz.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı