MEB KİMLERE ÖZEL ÖĞRETİM KURSU AÇMA YETKİSİ VERECEK?

MEB KİMLERE ÖZEL ÖĞRETİM KURSU AÇMA YETKİSİ VERECEK?

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 1 Eylül’de dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğu ile iptal etmiştir. Bu iptale göre de yasa maddesi geriye doğru yürüyemeyeceğinden MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar vermiştir.

8 Ağustos 2015 Cumartesi günü Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte dikkatimizi çeken maddeler aşağıda sunulmuştur.

1. Bundan sonra dershane sözcüğü tarihe karışmıştır. Dershanelerin adı özel öğretim kursu olmuştur.

2. En fazla üç bilim grubunda kurs açılabilecektir. Bu bağlamda da öğrenci ancak en fazla üç bilim grubundan kursa gidebilecektir.

3. Öğrenime devam eden öğrenciler Pazar günü kursa gitmeyecekler.

4. Dershane açma ruhsatı olanlar özel öğretim kursu açma ruhsatı almak zorunda bırakılmışlardır. Herkes özel öğretim kursu açmak için başvuruda bulunacaktır. Başvuruları olumlu olarak değerlendirilenler özel öğretim kursu açabilecektir.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

TÖS başından beri dershanelere karşı olmuştur. Burada MEB’in bugüne kadar sınava dayalı sistemden bir an önce vaz geçmesi gerekmektedir. Sınava dayalı eğitim sisteminden vaz geçilmesi halinde dershane olsun ya da özel öğretim kursu olsun, bu tür yapılara zaten gerek kalmayacaktır. Oysa ki MEB son 3 yıldır ortaokuldan liseye kadar sınav sayısını gün geçtikçe artırmaktadır.  Sınavlarla beslenen MEB, çocukları ve aileleri bu sistem üzerinden sömürmektedir.

Dershanelerin kapatılması gündeme geldiğinde Milli Eğitim Bakanı ne demişti? hatırlayalım. “Öğrencilerimizin sınava hazırlanması için okullarımızda ve halk eğim merkezlerinde bakanlık olarak biz kurs açacağız, dershaneler kapanıyor diye kimse paniklemesin”, demişti. Anlayış kurs üzerine olunca diyecek fazla bir şey bulamıyoruz.

Bugün özel öğretim kurs açma ruhsatı kim ya da kimlere verilecektir? Çıkarılan yönetmelikten açıkça şunu görmekteyiz: Özel öğretim kursu açma ruhsatı bendedir; istediğime veririm, istemediğime vermem anlayışı hakimdir. Hükümet, tarafgir bakış açısı ve uygulamaları ile parlak olmayan bir sicile sahiptir. Yani Bakanlık: Beraber yürüdük biz bu yollarda, Beraber ıslandık yağan yağmurda, derse özel öğretim kursu açma ruhsatlarının kime verileceği aşikardır..

TÖS olarak; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin sahadaki uygulanışının takipçisi olacağımızı buradan duyururuz.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı