Fatih Projesi

MEB’DE FATİH VAR FETİH YOK…
2010’da yayımlanan “MEB Stratejisi 2011-2014” belgesinde tek bir satır sözü edilmeyen adı ile sanı ile Fatih Projesinin bu yoksul halkımıza maliyeti yaklaşık 20 milyar Türk lirasıdır. Kısa adı Fatih Projesi olan “Fırsatları Araştırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” sayın başbakanın tebessümlerle 2010 yılı kasım ayında tablet dağıtması ile başlamıştı.
Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’nda proje adı altında birilerini zengin etme organizasyonları sürdürülmektedir. Bu organizasyonlarla birileri zengin edilirken asgari ücretlinin, kamu emekçilerinin, köylünün, çiftçinin alın teriyle elde edilen yoksul halkımızın tasarrufları heba edilmektedir.
FATİH projesi adı altındaki güya iyileştirme hareketinin eğitimi nitelik bakımından güçlendirmediği, geliştirmediği gözler önündedir. Öğretmenlere göstermelik kursları dayatıp, angarya yükleyen ve derslerden alıkoyan bir anlayışın ürünü olan FATİH projesi eğitim-öğretime katkısı bakımından iflas etmiştir. Kamu ihale yasası kapsamı dışında tutulan bu projede öngörülen bütçenin yaklaşık yarısı harcanmıştır. Hazırlık aşamasında tarafları ile tartışılmadan, bilimsel kaygılar gütmeyen, mali kaynakları açıklanmayan bir projeden başarı beklenmesi hayal olurdu.
Ancak yandaş zengin etme noktasında başarısı tartışılmazdır.
Şöyle ki;
Bu proje kapsamında yapılan pilot uygulama sonuçları kamuoyuna açıklanmazken PISA raporu eğitim sistemimizin başarısını gözler önüne sermiştir.
Hal böyle iken eğitim çalışanlarına 2 kuruş zam veren, öğretmenleri yoksulluk sınırı altında çalışmaya zorlayan MEB, Fatih projesi kapsamında bu güne kadar 62 bin 800 adet tablet, 2000 civarında akıllı tahta dağıtıldığını ve hedefin 11 Milyon tablet dağıtımı olduğunu söylemektedir.
TÖS olarak soruyoruz;
Dağıtılan tabletler okullarda kullanılmakta mıdır?
Tabletler küçük kardeş oyuncağı olarak evlerde oyuncak dolabında mı durmaktadır?
Tabletler işlerlik kazanmadan demode mi olmuştur?
Bakanlık eğitimin öznesinin öğretmen olduğunu anlamamakta ne kadar direnecektir?
Bu ve buna benzer proje adı altında yürütülen çalışmalar ile öğretmenlere angarya yüklenirken kaç yandaş zengin edilecektir?
TÖS ÖNERİYOR…
MEB, eğitimde nitelik artışı sağlamadığı denetçi raporları ve MEB tarafından yapılan anketler ile belgelenen Fatih Projesi ile Milli Eğitimin sınırlı kaynaklarını israf etmekten artık vazgeçmeli ve okullarımızı teknoloji çöplüğüne dönüştüren bu proje derhal durdurulmalıdır.
Proje kapsamında ihmali olanlar cezalandırılmalı, yapılan tüm alımlar kamu ihale yasası kapsamında denetlenmelidir. TÖS her alanda olduğu gibi en başta da kendi alanı olan eğitim alanında çağdaşlaşmaktan yanadır.
Bu kapsamda yapılacak olan yenilikler konunun uzmanları, meslek örgütleri, okul yöneticileri, veliler ve öğrenci temsilcilerinin bulunacağı tartışma süreçleri sonucunda ortaya konulan ihtiyaçlar üzerinden yapılmalıdır.

Dikmen ONAT
Genel Başkan