MEB’İN ACI İTİRAFI

MEB’İN ACI  İTİRAFI: İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA (İLKOKUL,ORTAOKUL) 175 BİN ÖĞRENCİ OKULU TERK ETMİŞTİR

MEB 2013 yılında İlköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) okul terklerini % 10 azaltmayı performans görevi olarak belirlemiştir.

Bu performans görevine ulaşmak için de;  sürekli devamsız öğrenci sayısını (51 gün ve üstü özürsüz devamsız öğrenci sayısı) 90.000’e düşürmeyi hedefleyen bakanlık bunu başaramadığı gibi okula devam etmeyen öğrenci sayısı 174.625 olmuştur. (Bkz: MEB Faaliyet Raporu 2013, s: 84).

174.625 öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda da bir başarı sağlanamamıştır.

 

TÖS SORUYOR

1. 175 bin okulu terk eden öğrencinin sınıflarına, cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır? Yine bu öğrencilerin kaçı ilkokul, kaçı ortaokul öğrencisidir? Kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz.

2.  4+4+4  zorunlu eğitim uygulamasının  bu  okul terklerindeki payı nedir?

3. Bakanlık, okulu terk eden öğrencilere yönelik ne gibi çalışmalar yapmıştır ve yapmaktadır?  Yapılan bu çalışmalarında kamuoyu ile paylaşmasını istemekteyiz.

4. Bilindiği gibi ilkokul ve ortaokul zorunlu eğitim kapsamındadır. Bu sonuca göre devlet zorunlu eğitimi uygulayamamakta mıdır? Öyle olduğu görülmektedir. Böylesine önemli bir konuda başarısızlık açıkken göz boyayıcı projelerle (Fatih projesi gibi) avunmak ile ne yapılmak istenmektedir?

 

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ

1.  Eğitim, toplumun hem bir aynası hem de temel belirleyicisi olduğu için ailelerin sosyo-ekonomik durumunun okul terklerinin temel sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çocukların ve ailelerinin çeşitli fonlar ve burslarla daha fazla desteklenmesini olumlu bir seçenek olarak görmek ve uygulamak gerekir. TÖS olarak zorunlu ilköğretim çağı öğrencilerine verilen karşılıksız desteğin artırılmasının okula terki azaltacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca aileleri bilinçlendirme gibi diğer tedbirlerin de belirlenip uygulamaya geçirilmesi, bu konuda özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.

2.  Sonuç olarak 4+4+4 biçiminde çarpıtılmış 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulamada gerçekleşmemesi (hatta 4+4+4 olarak bölünmüş olmasının okul terkini daha da artırdığı düşünülmektedir) ülkemiz için büyük bir sorundur. 2013 yılı faaliyet raporunda açıkça ifade edilen bu sonuç bize Milli Eğitim’in sınıfta kaldığını bir kez daha göstermiştir. Siz istediğiniz kadar eğitimde çağı yakaladığınızı,  göz boyayıcı projelerle göstermek isteyin, istatistik veriler açıktır. 175 bin korkunç bir rakamdır. Bu durum acilen düzeltilmelidir.

                                                                                      Dikmen ONAT

                                                                                     Genel Başkan