I. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÖS (TÜRKİYE ÖĞRETMENLER SENDİKASI)

I. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası) Yürütme Kurulu 10.05.2014 ve 035 sayılı kararıyla; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının 10. Maddesi ve tüzüğümüzün 18. Maddesi uyarınca 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. 5/5 Çankaya – Ankara adresindeki Genel Merkezimizde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 01 Haziran 2014 Pazar günü Gazi Hastanesi Karşısı Başkent Öğretmenevi Angora Salonu Beşevler – Ankara adresinde tekrar toplanılması kararı alınmıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

                                                                         Dikmen ONAT

                                                                         Genel Başkan

 

GÜNDEM:

1- Yoklama, Açılış,

2- Divan Oluşumu,

3- Saygı Duruşu,

4- Sinevizyon Gösterimi,

5- Genel Başkanın Konuşması,

6- Konukların Tanıtımı ve Konuşması,

7- Komisyonların oluşturulması (tüzük değişikliği, önerge),

8- Tüzük Değişikliği Önergelerinin Görüşülmesi,

9- Çalışma Raporu, Mali Raporun Okunması, Görüşülmesi ve Aklanması,

10- Tahmini Bütçenin Okunması ve Onaylanması,

11- Genel Kurulda Alınacak Kararların Görüşülmesi,

12- TÖS Meclis Üyesi, Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi,

13- Seçimler,

14- Dilek ve Temenniler,

15- Kapanış.