YAŞASIN 1 MAYIS!

          1 Mayıs uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş hak ve kazanımları hatırlatan bir semboldür. Bu gün yalnızca  basit bir bayram değil, haklar için mücadele etmenin gereğinin kavranılması ve kazanılmış hakların korunması için kutlanan, birlik mücadele ve dayanışma günüdür.

         Yaşanan gelişmeler de göstermektedir ki bir lütuf olarak verilen değil mücadeleyle kazanılan haklar kalıcı ve  değerlidir. Dolayısıyla 1 Mayıs bizlere bu hakların elde edilmesi yolunda gereken mücadeleyi hatırlatmalıdır.

          Sendika olarak öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının hak mücadelesini savunma bilinciyle; “Hak verilmez  alınır” şiarından hareketle elde edeceğimiz, daha mutlu ve güzel günlerde nice 1 Mayıslar dileriz. 

          Cinsiyeti, etnik kimliği, inancı, dili  ne olursa olsun ayrımsız tüm çalışanların birlik, mücadele ve dayanışma günü  “1 Mayıs”  kutlu olsun!

                                                                                                                                 Dikmen ONAT

                                                                                                                                  Genel Başkan