MEB SENDİKALARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

MEB 2010-2014 Stratejik Planında GZFT (Güçlü, Zayıf yönler, Fırsat ve Tehditler) analizinde “Bakanlık birimlerinin meslek kuruluşlarıyla yeterli iletişim içinde olmamasını (sayfa: 59)” zayıf yönü olduğu belirtilirken; MEB 2015-2019 Stratejik Planında GZFT (Güçlü, Zayıf yönler, Fırsat ve Tehditler) analizinde ise tehdit olarak: “Siyasi ve sendikal grupların atama ve görevlendirmelerde etkili olma isteğini (s: 30)” görmektedir. Bakanlık böylece kendince yeni bir terim bulmuştur. Adı da: Sendikal Gruptur.

 TÖS OLARAK SORUYORUZ

 

  1. Bakanlık bu açıklaması ile tüm sendikaları töhmet altında bırakmaktadır. Hangi sendika veya sendikalar atama ve görevlendirmede etkili olmak istiyor Bakanlık açıklasın
  2. MEB tehdidi belirlemiştir.Peki bu ‘tehditi belirleyenler kimlerdir? (Öğretmenler olamayacağına göre Bakanlık bürokratlarıdır, diye düşünüyoruz.)
  3. Şimdi temel soruyu soralım; bugüne kadar bakanlıkla yandaş sendika ( Demeye dilimiz varmıyor )birlikte değiller miydi? En son okul müdürü ve müdür yardımcıları atamalarında yandaş sendikanın üyelerini atayan kim? Okula müdür ya da müdür yardımcısı olmak isteyenlerde yandaş sendikaya üye olma koşulunu arayan kim? Öğretmenlere bu yönde baskı yapan kim?
  4. Son olarak MEB bu “tehdite” karşı ne gibi önlemler alacaktır? İşte butaslakta buna da yanıt yok…

 

Biz sendika olarak atama ve görevlendirmelerde etkili olmak için her hangi bir çaba içine girmedik. Bu nedenle de bizi bu şekilde suçlama ve töhmet altında bırakmaya Bakanlığın hakkı yoktur. Dolayısıyla Bakanlık bu konuda en kısa zamanda gerekli açıklamalarda bulunmak zorundadır.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı