BAKAN ROTASYON ALDATMACASINA SON VERMELİDİR.

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı 12.05.2015 Salı günü katıldığı bir televizyon programında öğretmenlere rotasyon uygulamasına ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştır: “….Meslekte 25 yılını, 30 yılını doldurmuş veya 20 yılın üzerindeki öğretmenler daha çok merkezlerdeki okullarda, hizmet puanları onların yüksek olduğu için merkezdeler. Buna karşılık gençler, yeni başlayanlar, zaten biz atamalarda, bu toplu alımlarda ilk atamaları genellikle Doğu’ya ve Güneydoğu’ya yapıyoruz, çünkü oraya tecrübeli öğretmenler gitmiyor, gönderemiyoruz, hizmet puanı yüksek olduğu için oralarda görevlendiremiyoruz, o yüzden henüz göreve başlayan yeni öğretmenleri genellikle oralarda görevlendiriyoruz. Merkezlerde de, işte Ankara’da diyelim Çankaya’daki okulları dolaşırsanız 20 yıllık, 25 yıllık öğretmenlerin oralarda görev yaptığını görürsünüz. Bu hem öğretmenler arası, kuşaklar arası iletişimi engelleyen bir şey, yani belli bir yaş grubundaki öğretmenler bir yerde toplanıyor, gençler daha çok periferide, çevredeki okullarda, ilçelerde, uzak ilçelerde filan oluyor.

Öğretmenlik aynı zamanda bir sanat ve bir ustanın yanında, bir büyüğün yanında, tecrübeli bir öğretmenin yanında genç öğretmenin de öğreneceği çok şey var. Dolayısıyla hem bu kilitlenmeyi, merkezlerdeki kilitlenmeyi çözmek için, çünkü eş durumundan tayin isteyen, Ankara’ya gelmek isteyen veya başka illerde eş durumu nedeniyle mecburen oraya göndermek zorunda olduğumuz öğretmenlere de yer açamıyoruz. “

Özetle, Bakanın konuşmasında rotasyonun yapılma gerekçesi şunlarmış:

  1. Hizmet puanı yüksek olan öğretmenleri Doğu ve Güneydoğu’ya gönderemiyoruz.
  2. Belli bir yaş grubundaki öğretmenler bir yerde toplandığı için öğretmenler arasında iletişim olmuyor.
  3. Öğretmenlik usta-çırak ilişkisine dayalı bir meslektir. Bu nedenle genç öğretmenler tecrübeli öğretmenle birlikte çalışamıyor.
  4. Eş durumundan tayin isteyen öğretmenlerin tayinini merkeze yapamıyoruz.

       TÖS ’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ

 20-25 yıl hizmeti olan öğretmeni Doğu ve Güneydoğu’ya göndermek istiyorsanız Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışacak öğretmene ek tazminat vererek ve bu bölgelerde öğretmen için konut ve sosyal tesisler yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.

“Öğretmenler arasında iletişim yok.” diyen, Sayın Bakan! O iletişimi siz yok ettiniz. Okul birleştirmeleriyle, okulun türünü değiştirmelerle, öğretmene, senin okutacağın ders müfredattan kaldırıldı bundan dolayı okulda norm fazlasısın, senin okuttuğun dersi öğrenciler seçmedi, norm fazlasısın, diyerek; idarecileri değiştirerek; benden olmayan çalışmasın, diyerek, okullarımızın iklimini bozdunuz. Şimdi kalkmış iletişim yok diyorsunuz. Günaydın Sayın Bakan, diyoruz.

Sayın Bakan, usta-çırak ilişkisine dayalı dediğiniz yerde çırakların hiçbir şekilde derse girmemesi gerekiyor. Atamasını yaptığınız öğretmen göreve başladığı gün derse giriyor. Hangi ustadan, hangi çıraktan söz ediyorsunuz? Yoksa aday öğretmenin derse girip girmediğini bilmiyor musunuz?

Sayın Bakan, her birey gibi öğretmenin de evlenme hakkı vardır. Öğretmen bu evliliğini meslektaşı ile yapabileceği gibi başka bir meslek grubundakilerle de yapabilir. Size sormadan edemeyeceğiz. Eş durumundan tayin isteyen öğretmenler, tayin isteyen öğretmenlerin yüzde kaçını oluşturmaktadır. Bu oran yüzde bir bile değildir. Sayın Bakan,  belli ki eş durumundan tayin isteyen öğretmenlere yer bulmakta çok zorlanıyorsunuz.

20-25 yıllık hizmeti olan ve merkezde çalışan öğretmen de bundan 20 yıl önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışmıştır. 25 yıllık bir öğretmenin hizmet puanı yaklaşık 300’dür. 10-15 yıllık öğretmenin hizmet puanı ise 200’dür. 25 yıllık hizmeti olan ile 12 yıllık hizmet olan öğretmen birlikte tayin istediklerinde her koşulda 25 yıllık hizmeti olan öğretmen avantajlıdır. Hatırlatırız Sayın Bakan, atamalar puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.

Ayrıca Sayın Bakan, bakanlığının yayınladığı istatistikten habersiz mi acaba? Nedir o istatistik. Öğretmenlerin %27,44’ü 17-30 yaş arasında, %37,82’si 31-40 yaş arasında, %24,43’ü 41-50 yaş arasında, %9,53’ü 51-60 yaş arasında, %0,78’ü 61 yaş üstünde olduğu görülmektedir.

TÖS olarak Sayın Bakana sesleniyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sıradan bir bakanlık değildir. Zira ülkeyi yönetenler dahil tüm katmanlardaki bireyleri yetiştiren kurum ve kişileri yönetmek dünyanın en zor işidir. Dolayısıyla adil ve tarafsız olmadan yönetilecek bir alan değildir. Gelin siyasi emellerden sıyrılarak, yandaş yanılsamalarından kurtularak, işi bilen akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla tartışarak bir sonuca varmaya çalışın. Bu hem sizin hem ülkenin hem de biz eğitim emekçilerinin yararına olacaktır.

TÖS, hiçbir çıkar hesabı yapmadan, isteyen herkese geçmişten gelen, eğitim birikim ve deneyiminin gereği olarak katkı sunmaya hazırdır.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı