MEB Mucize Yaratacak!

 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 387.680,00 TL’YE MUCİZE YARATACAK

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yeni projeler başlığı altında “Sosyal Etkinlikler Portföyü” adı altında bir proje bulunmaktadır. Bu proje açıklamasında ; Çalışma, ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri bir bütün olarak eğitmek ve sorumluluk duygularını geliştirmek,  akademik çalışmaların yanında öğrencilerin sosyal-kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki kabiliyetlerinin gelişeceği çalışmaları teşvik etmek, ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön vermek, ortaöğretim çağındaki çocukların 21. yüzyılın gereklerine uygun yaşam becerileri edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal etkinlikler portföyünün geliştirilmesini amaçlamaktadır” denmektedir.

Yine MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Performans Programı” adlı kitapçığının 39. sayfasında;  Faaliyet Adı: Sosyal Etkinlikler Portföyü, Sorumlu Harcama Birimleri- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MERKEZ gösterilmiştir.

39. sayfada açıklamalar kısmında da “T.C. Hükümeti ile UNICEF arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında UNICEF 2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı kapsamında yürütülen proje…” denilmiştir. Bütçe Dışı Kaynak, Yurt Dışı 387.680,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bununla oluşturulmuş hedef: “2014 Yılı sonu itibariyle, eğitime toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip öğrencileri araştırmaya teşvik ederek onların ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön vermek suretiyle ortaöğretimde sınıf geçme oranlarını %3 oranında artırmak” olarak saptanmıştır.

UNICEF Türkiye 2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı’nda Ortaöğretim ile ilgili şu açıklama bulunmaktadır: “Ortaöğretim: UNICEF eğitim alanında hükümete verdiği desteği ortaöğretim düzeyini de içine alacak şekilde genişletecektir. Kızlar, dezavantajlı çocuklar ve ortaöğretime kayıt oranlarının düşük olduğu illerdeki çocuklar için ortaöğretime erişimin sağlanması başlıca amaçlardan biri olacaktır. Kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olması hedeflerden biridir. Bunun hem ortaöğretime katılımı artırması hem de gençleri çalışma hayatına hazırlaması beklenmektedir

Özet olarak UNICEF kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istemektedir. Kimden istemektedir? Türk hükümetinden istemektedir.  Türk hükümetinin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü de 4 milyon 756 bin öğrenciye yönelik, bütçesi 387.680,00 TL olan Sosyal Etkinlikler Portföyü projesini hazırlıyor.

TÖS OLARAK SORUYORUZ?

1. Bakanlığın proje hazırlama ölçütleri var mıdır? Varsa Sosyal Etkinlikler Portföyü projesi hangi ölçütlere uymaktadır?

2. Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Portföyü projesi kapsamında bu güne kadar kaç öğretmene, kaç veliye kaç öğrenciye ulaşılmıştır?

3. Bu projeye ilişkin olarak kaç öğretmene eğitim verilmiştir?

4. Projeyle belirlenen hedef kitlesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa maliyeti nedir?

5. 387.680,00 TL bilindiği gibi bütçe dışı kaynak olup yurt dışından alınmıştır. Bu paranın bugüne kadar ne kadarı kullanılmıştır? Yurt dışı kaynaklı bu para hibe midir? Hibe değilse bu para kaç yıllığına ve yüzde kaç faizle geri ödemeli alınmıştır?

6. Daha önemlisi MEB’in bu tür projeleri yürütmek için yurt dışı bir kaynağa gereksinimi var mıdır?

7.Ülkede üç derslikli bir okul parası dahi olmayan bu bütçe neyin nesidir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın acil olarak yukarıdaki sorularımızı yanıtlamasını istemekteyiz.

TÖS’ÜN BU KONUDAKİ ÖNERİSİ

TÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’nı kendi iç dinamiklerine dönmeye ve gerçekçi, uygulanabilir, şeffaf projelerle ülkenin eğitimine öncülük etmeye davet etmektedir.

TÖS, MEB’in attığı olumlu ya da olumsuz her adımın takipçisidir ve takipçisi olmaya devam edecektir.

                                                               Dikmen ONAT

                                                                Genel Başkan