MEB PERSONEL SAYISINI BİLMİYOR!

 

GÜNÜN SORUSU: HANGİ BAKANLIK PERSONELİNİN SAYISINI BİLMİYOR?

              Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak; 010/012 sayı ve 10.02.2014 tarihli yazımızla, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB’in çeşitli yayınlarında öğretmen olarak çalışan personel sayısı 802.000 olarak gösterilmiştir) öğretmenlerin cinsiyetleri, cinsiyetlerine göre okul müdür sayısı, okul müdür yardımcısı, genel müdür sayısı, daire başkanı, grup başkanı, il milli eğitim müdürü, şube müdürü sayısı ile uzman öğretmen ve başöğretmen sayısını “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında istedik.

Ancak; MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 915.02/649066 sayılı ve 13.02.2014 tarihli yazısı ile sendikamıza cevabı şu olmuştur: “Bakanlığımızdan talep ettiğiniz bilgilerin; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgileri kapsaması nedeniyle, söz konusu bilgi edinme başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır.”

Tarih boyunca bakanlık yapmış tüm şahısların kemiklerini sızlatacak nitelikteki bu cevap, bizi de adı geçen bakanlığın personeli ve bu ülkenin tüm yetkililerini yetiştiren öğretmenlik mesleğimiz açısından utandırmıştır. Bir bakanlık düşünün ki kadro vererek çalıştırdığı; öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, uzman öğretmen ve başöğretmen… sayısını bilmiyor. Bilmemekle yetinmiyor, özrü kabahatini aşıyor. Böyle bir bilginin; “ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgiler” olduğunu belirterek; çalışma, araştırma, inceleme ve analiz yapmaktan aciz olduğunu beyan ediyor.

Sayın Bakana sormak istiyoruz, (eğer soru çok ağır gelmezse) siz bakanlıktaki planlamaları hangi verilere göre yapıyorsunuz?

TÖS, böyle bir açıklamayı utanarak kamuoyuyla paylaşmaktadır

                                                                                     Dikmen ONAT

                                                                                    Genel Başkan