MEB KAÇ BİN ÖĞRETMENE İL İÇİ ROTASYON UYGULAYACAK?

MEB KAÇ BİN ÖĞRETMENE İL İÇİ ROTASYON UYGULAYACAK?

MEB tarafından yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağının rotasyonla ilgili maddesi şu şekilde düzenlenmiştir;

“MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır….. “

23 Temmuz 2014 tarihinde “MEB 50 Bin Öğretmene İl İçi Rotasyon Uygulayacak” adlı basın açıklamamızda;  Bakanlık rotasyon uygulamasını hangi verilere göre yaptığını da açıklayamamıştır, MEB her alanda olduğu gibi paydaşlarıyla hiç bir şekilde istatistiksel veri paylaşmamaktadır. Öncelikli olarak MEB; okul türlerini ve branşlara göre 2014 yılı itibari ile öğretmenlerin aynı okulda çalışma sürelerini açıklamalıdır,” demiştik.

Görüldüğü kadar MEB yukarıda sorduğumuz sorulara dahi cevap verme gereği duymadan “rotasyonu” taslak metin içinde yer vermiştir.

 TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ

Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin üçte biri aynı okulda 10 yıldan fazla çalışmakta iken MEB’in ısrarla 8 yıl üzeri aynı okulda çalışan öğretmene il içi rotasyon uygulaması manidardır.

MEB’in bir okulda 8 yıldan fazla çalışan öğretmenlerin performanslarının düştüğüne ve okul ikliminin bozulduğuna ilişkin araştırmalar yapmış ya da yaptırmıştır? Buna benzer araştırmaları MEB yaptı da bizlerle mi paylaşmıyor?

Buradan MEB’i okul türlerine ve branşlara göre 2014 yılı itibari ile aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmen sayısının ne kadar olduğunu açıklamaya davet ediyoruz.

MEB bir an önce; ben yaparım olur tavrından ve eğitim alanlarında bu kadar sorun var iken gündemi öğretmen rotasyonu konusuyla boğmaya çalışmaktan vazgeçmelidir

Ayrıca “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağına” ilişkin görüş ve önerilerimizi ileriki günlerde yayınlayacağız.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan