EK DERS ZAMMI

HÜKÜMET VE YETKİLİ SENDİKA EK DERS ZAMMINI AL BAŞINA ÇAL!
Bilindiği üzere hükümetle yetkili sendikanın anlaşması sonucunda 2014 yılı için sadece taban aylığa zam yapılması kararı alınmıştır. Taban aylıkta zam kararı alındığı için, aylık katsayıya bağlı hiçbir ödeme artmayacaktır. Hal böyle olunca bir çok öğretmenin ek ders ücretinde artış olmamıştır. Çünkü ek ders birim saati aylık katsayısının 140 gösterge ile çarpımından bulunmaktadır.
Bir de enflasyon farkının öğretmene verilmesi vardır. Peki enflasyon farkı oranı ne kadardır? %0,27dir. Bu oran dâhilinde zam yapılmıştır. Yani aylık kat sayı oranı 2013 yılında 0,076791 iken 2014 yılında aylık katsayı 0,076998 olmuştur.
2013 yılında 1 ders saati için net ödeme 9,06 TL iken %0,27 enflasyon farkının bir ders saatine yansımasıyla net ödeme 9,08 TL olmuştur.
Yani 0,02 lira artış olmuştur. Şimdi bozdur bozdur harca. Eskiden bir simit parası zam yapıldı diyenler şimdi ek derslerine yapılan zamla simit dahi alamıyorlar.
Ek ders ödemesini otomatiğe bağladım diyenler ek dersi kuşa çevirmişlerdir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİSİ

1. Bir an önce 1 ders saatinin net ödemesi 15 TL olacak şekilde kanun tasarısı hazırlanmalıdır. Bu tasarı en kısa zamanda mecliste görüşülüp yasa haline getirilmelidir.
2. Ek dersten %15 gelir vergisi alınmasına son verilmelidir.
3. Ayrıca % 0,08 damga vergisi de alınmamalıdır.

Dikmen ONAT
Genel Başkan