EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevleri 02/12/1998 tarih ve 12120 sayılı Bakanlar Kurulunca belirlenen ve 16.12.1998 tarih ve 23555 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” ile belirlenmiştir.

Buna göre öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevleri (maaş karşılığı okutacakları ders saatleri) şöyledir: Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile Okuma-yazma kursu öğretmenleri haftada 18 saat, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat ders okutmakla yükümlüdürler.

Söz konusu kararın ek dersleri düzenleyen bölümleri işverenin lehine olacak şekilde defaten değişikliğe uğramış ancak öğretmenlerin lehine olması muhtemel bölümlerin virgülüne dahi dokunulmamıştır. Bu anlayışla, öğretmenlerin hastalanmalarında, zorunlu mazeretlerinde geçen sürenin maaş karşılığı çalışma süresinden değil, ek ders almalarını hak edecek çalışma süresinden kesinti yapılmaya uygun hale getirilmesinin yol ve yöntemlerinin icadında mucizeler yaratılmıştır.

Öğretmene maaş karşılığı sayılacak zamanlarda hastalanmayı yasak eden anlayışa çağrı yapıyoruz. “Eşit işe eşit ücret” bir slogan değildir “Eşit işe eşit ücret” haktır. Soruyoruz. Bir ilkokulda çalışan sınıf öğretmeni ile branş öğretmeni aynı maaşı alırken, maaş karşılığı çalışmak zorunda oldukları ders saatleri arasındaki farkın gerekçesi nedir? Aynı işi yapan branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı derse girerken, sınıf öğretmenine maaş karşılığı 18 saat çalışma zorunluluğu eşitlik ilkesine uygun mudur? Aynı okulda çalışan meslek ve laboratuar öğretmeni ile genel bilgi dersi öğretmeni aynı işi yaparken, maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saatleri arasındaki farkın gerekçesi nedir? Aynı işi yapan genel bilgi öğretmeni 15 saat maaş karşılığı derse girerken meslek dersi öğretmenine 20 saat maaş karşılığı çalışma zorunluluğu eşitlik ilkesine uygun mudur?
Eşit işe eşit ücret çalışma yaşamında barışın olmazsa olmaz koşuludur.

TÖS’ün Konuya İlişkin Görüşleri

1. Öğretmenlerin maaş karşılığı çalışmak zorunda oldukları ders saati sayısı hiçbir ayrım gözetmeksizin 15 saat olarak belirlenerek bu eşitsizlik giderilmelidir.
2. Öğretmenlerin maaş karşılığı çalışacakları saatler kendilerine önceden bildirilmelidir.
3. Öğretmenlerin ek ders görevi olarak kendilerine verilen çalışma saatleri önceden kendilerine bildirilmelidir.

Dikmen ONAT
Genel Başkan