BUNDAN SONRA MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASINA BAKANIN İSTEDİKLERİ KATILACAK

BUNDAN SONRA MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASINA BAKANIN İSTEDİKLERİ KATILACAK

         MEB Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği 8 Temmuz 2014 salı günlü ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 7. Maddesi Şûra’ya katılacak tabii üyeler ile davetli üyeleri tanımlamıştır.

(1) Buna göre tabii üyeler;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri,

b) Bakanlıktan; Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri.

(2) Davetli üyeler; Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.

          Eski yönetmelikte taşra teşkilatından yani il milli eğitim müdürlüklerinden temsilci istenirken şimdiki yönetmelikte böyle bir uygulama yok. İlginç olan yönetmeliğe 2010 yılında “Konfederasyona bağlı olan veya üye sayısı en fazla olan eğitim sendikaları başkanlarından en fazla beş kişi” katılır diyenler şimdiki yönetmelikte buna hiç yer vermemişlerdir.

        Bundan önceki yönetmeliğe göre tabii üyeler ve davetli üyeler ayrıntılı olarak tanımlanmışken şimdiki yönetmelikte davetli üyeler Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulmaktadır.

 TÖS’ün Konuya İlişkin Görüşü

         Yayınlanan yönetmelikle; bakanlık istediği kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, basın ve yayın kuruluşlarını, öğrenci ve veli temsilcilerini tanınmış uzmanları Şûra’ya davet edecektir. Böylece ileri demokrasi uygulamasına geçilmiş olacaktır.

         Bu anlayış eleştiriye kapıları kapatmanın diğer bir biçimidir. Bu anlayış eğitimcileri ayrıştırmaktır. Bu demokrasilerde görülmeyen buyrukçu bir yaklaşımdır.

         Bu haliyle MEB Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği uygulanamaz. Şûra’ya tüm eğitim sendikalarının başkanları davet edilmelidir.

 Dikmen ONAT

Genel Başkan