BU YILDA DERSLER BOŞ GEÇECEK.

BU YILDA DERSLER BOŞ GEÇECEK.

         TBMM Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanun Tasarısının 74. Maddesinde : “(2) Ekli (3) sayılı listede yer alan öğretmen unvanlı kadrolardan 35.000 adediile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.” denilmektedir.

       Ancak, TBMM’nin dün gece yarısı 02:30’da sona eren görüşmelerinde, torba kanun tasarının görüşmeleri sona erdirilmiştir. Tasarının yeniden 1 Ekim 2014 Çarşamba günü ele alınması kararlaştırılmıştır.

       Hal böyle olunca atama bekleyen öğretmen adaylarının uzun bir süre daha bekleyecekleri görülmektedir. Bununla birlikte de birçok okulda dersler boş geçecektir.

      Bu anlayış plansızlığın, önceden olayları görememek ve kestirememenin sonucudur. 35000 öğretmen atamasının gerçekleşmeyecek olması, bunun yanında eylül ayı itibarıyla derslerin başlayacak oluşu hem atanmayan öğretmenleri hem de öğrencileri olumsuz etkileyecektir. Bakanlığın ve hükümetin nasıl bir çözüm bulacağı (ve hatta çözüm arayacağı) meçhuldür. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği konusunda MEB’i uyarıyoruz.

 Dikmen ONAT

Genel Başkan