ÖĞRETMENEVLERİ KİMİN EVİ?

ÖĞRETMENEVLERİ KİMİN EVİ?

       1981 yılından beri hizmet vermeye çalışan Öğretmenevleri, Öğretmen Lokalleri İle Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerin kuruluş amaçları; eğitim çalışanlarının konaklama, yeme-içme, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılamanın yanında öğretmenlerin, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli ile emekli öğretmenlerin birbirleriyle kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmalarını sağlamaktır.

        Öğretmen, öğretmenevlerinden şimdiki duruma göre daha ucuz ve nitelikli hizmet almak istiyor. Buna ilişkin de TÖS’ün önerileri şunlardır:

       1. Kurumlar Vergisi Kanunun 4.maddesi d bendinde kurumlar vergisi muafiyetinden kimlerin yararlanacağı belirtilmiştir. Bu maddeye öğretmenevleri ve öğretmenlere ait sosyal tesisler ibaresi eklenerek Öğretmenevleri Kurumlar Vergisi’nden muaf olmalıdır.

      2. Kurumlar Vergisi muafiyeti sağlamanın diğer bir yöntemi ise öğretmen evlerini ve öğretmenlere ait sosyal tesisleri idari yapılanma bakımından Kamu Kooperatifi haline dönüştürmektir.

  1. Öğretmenevinin yaptığı mal teslimi ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi (KDV)’den muaf tutulmalıdır.

      4. Öğretmenevlerinin ve diğer öğretmenlere ait sosyal tesislerin kar ve zararlarının kendilerine ait olması yerine merkezi bir denetimdeki fon yönetimine bırakılmalıdır. Zarar eden tesislerin zararları bu fondan karşılanacaktır. Kar eden öğretmenevleri ve öğretmene ait sosyal tesislerin karlarının en az % 70’i bu fonda toplanacaktır. Kar eden Kuruluşların harcamaları kendilerine ait olmak üzere yıllık karlarının % 30’unu geçemeyecektir.

      5. Öğretmenevi ve öğretmene ait sosyal tesislerin yönetimindeki Müdür ve Müdür Yrd. hariç (bunlar şu anki mevcut duruma göre Bakanlık personeli olup maaşları Devlet tarafından karşılanmaktadır) tüm çalışan personelin devlete ait sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurumlar personel giderleri yükünden kurtulabilir. Bu şekilde daha iyi hizmet ve kalite standardı en az maliyetle sağlanabilir.

      6. Öğretmenevleri ve diğer tesislerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının merkezi bir birimden sağlanması ile uygun fiyata mal alımı yapılacaktır. Böylece merkezi bir birimden ihale edilen toplu mal ve hizmet alımları yapılan sözleşmelere göre en uygun fiyat ile kaliteli mal ve hizmet alımı yapılmış olacaktır.

     7. Öğretmenevleri ve öğretmenlere ait sosyal tesislerden daha kaliteli ve daha ucuz hizmet almak istiyorsak yasa değişikliklerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı