YOLUMUZA TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI (TÖS) OLARAK DEVAM EDİYORUZ

YOLUMUZA TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI (TÖS) OLARAK DEVAM EDİYORUZ

Bilindiği üzere 9 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Öğretmenler Sendikası 26 öğretmen tarafından yeniden kurulmuştur. Sendikamızın isminde geçen “TÜRKİYE” ibaresinden dolayı Ankara 2. İş Mahkemesinde 2014/32 Esas sayı ile sendikamıza yönelik kapatma davası devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeyle Sendikamız kapatılma ile karşı karşıyadır. Bu duruma ilişkin olarak hem Genel Kurulumuz hem de TÖS Genel Meclisi sendika adından TÜRKİYE ibaresinin zorunlu olarak çıkarılması ve sendika adının “TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI”, kısaltmasının “TÖS” olmasına karar vermiştir.

Kuruluş bildirgemizde de söylediğimiz gibi; Öğretmenlerin yok sayıldığı bir dönemde; inadına öğretmen sendikası, inadına devrim sloganıyla alana iniyoruz. Türkiye emek mücadelesine yeni bir kilometre taşı yerleştirdiğimizin farkındayız. Çünkü biz farklılıkların farkındayız. Dili, dini, ırkı, rengi ve tercihleri ne olursa olsun, ülkemizin geleceğinin mimarları olan tüm öğretmenleri bizimle omuz omuza alana davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki TÖS öğretmen hareketinde değişimin adı olacaktır.  Tüm eğitim ve bilim emekçilerini TÜM ÖĞRETMENLER SENDİKASI’ nda örgütlenmeye davet ediyoruz.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı