OKUL MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN MÜDÜRLER 20-21 EKİM 2014 TARİHİNE KADAR DAVA AÇABİLİRLER

OKUL MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN MÜDÜRLER 20-21 EKİM 2014 TARİHİNE KADAR DAVA AÇABİLİRLER

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanarak 20-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yayımlanan görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin listesi yayınlanmıştı.

Buna bağlı olarak da sendikamız tarafından 21 Ağustos 2014 tarihinde yayınladığımız yazıda; “Okul müdürlerinin 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Bilgi İstemelerini, MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “EK-1” Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun Değerlendirme Kriterlerini tek tek belgelendirmelerini (4 yıl boyunca çalışmalarını) ve İdare Mahkemesine dava açmalarını istemiştik.

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuruda bulunan okul müdürlerine İl Milli Eğitim Müdürlükleri bilgi vermemişti. Buna dayalı olarak da Başbakanlık  Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Ancak bu güne kadar hiçbir görev süresi uzatılmayan okul müdürüne bilgi verilmemiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunun 7. maddesinde: 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür, denilmektedir. Bu bağlamda “görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin” 20-21 Ekim 2014 tarihine kadar idareye dava açma süreleri dolmaktadır.

Elindeki bilgi-belge ile dava açmak isteyen “Görev Süresi Uzatılmayan Okul Müdürleri” üyelerimizin sendikamıza başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı