TIMSS 2015’TE FEN BİLİMLERİNDEN DE SINIFTA KALDIK

TIMSS 2015’TE FEN BİLİMLERİNDEN DE SINIFTA KALDIK

MEB, 4.ve 8. Sınıflar için uygulanan TIMSS 2015 Ulusal Matematik Ve Fen Bilimleri Ön Raporunu 02/12/2016 tarihinde web sayfasında yayınlamıştır.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS -Trends in International Mathematics and Science Study) merkezi Hollanda’da bulunan, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Assessment) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen tarama çalışmasıdır.

TIMSS 2015 araştırmasına 4. sınıf düzeyinde 47 ülke ve 8. sınıf düzeyinde 39 ülke katılmıştır. 4. sınıf düzeyinde Türkiye fen bilimleri başarı ortalaması 483 puan ile 47 ülke arasında 35. sırada yer almaktadır. Birinci sırada Singapur (590) , İkinci sırada Kore Cumhuriyeti (589),Üçüncü sırada Japonya (569) bulunmaktadır. Türkiye’nin hemen arkasında Güney Kıbrıs, Gürcistan, Şili, Bahreyn gelmektedir. Kazakistan 8., Bulgaristan 16. Hırvatistan 18. sırada yer almaktadır.

Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin %42’si canlı bilimleri, fiziksel bilimler ve yer bilimlerine yönelik başlangıç düzeyindeki bilgileri bilmektedir. Öğrencilerin %34’ü  fen bilimlerine ilişkin temel bilgileri bilir ve önceden karşılaştığı (pratik) durumları anlayabilir düzeydedir. Bu durum orta düzey olarak belirlenmiştir. 4. sınıf öğrencilerinin ancak  %4’ü ileri düzeydedir. Yani ancak bu öğrenciler bilimsel süreçleri, ilişkileri anlayabilir ve bilimsel çalışma süreçlerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

8. sınıf düzeyinde Türkiye fen bilimleri başarı ortalaması 493 puan ile 39 ülke arasında 21. sırada yer almaktadır. Birinci sırada Singapur (597) , İkinci sırada Japonya (571),Üçüncü sırada Çin-Tayvan (569) bulunmaktadır. Türkiye’nin hemen arkasında Malta, Birleşik Arap Emirliği, Malezya, Bahreyn gelmektedir. Slovenya 5., Kazakistan 9., Macaristan 12. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de ki 8. sınıf öğrencilerinin ancak %41’i yaşam ve fizik bilimine ilişkin temel gerçekleri anlayabilmektedir. 8. sınıf öğrencilerinin %31’i “farklı bağlamlardaki temel bilgileri anlayabiliyor ve uygulayabiliyor” düzeydedir. 8. sınıf öğrencilerinin %20’si bilimin döngü, sistem ve ilkelerinin kavramlarla ilişkisini anladığını gösterebilmektedir.

8. sınıf öğrencilerinin ancak %8’i İleri Düzeydedir. Yani ancak bu öğrenciler, biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimlerine ilişkin soyut kavramları ve karmaşık olayları anlamlandırabilir ve bunları gösterebilir düzeydedir.

TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Bu araştırma ile elde edilen sonuç göstermektedir ki Türkiye’de 4 ve 8. sınıf öğrencileri fen bilimleri başarı ortalaması ortalamanın da altındadır. Hatta 4. sınıfta sonlardadır.

O halde acilen bu konuda araştırmalar, raporlar ve çözüm önerileri gerektiği açıktır.

Bu sebeple TÖS olarak bakanlığı uyarıyor, gerekenleri yapmaya davet ediyoruz.

Bakanlık gereksiz iş ve işlemlerle vakit harcamaktansa geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin gelişimine yönelik çalışmalarla uğraşmalıdır. Bakanlıkta bu işi bilenlere liyakat usulüne göre görev verilmelidir. Aksi takdirde özelikle fen bilimlerinde böylesi bir sonucun ortaya çıkması gelecek için kaygı verici ve düşündürücüdür.

Ülke olarak ileri uygarlık seviyesindeki ülkeler içerisinde yer almak için fen bilimlerinde ileride olmanın gereği açıktır. Bunun yolu da küçük yaştaki çocuklarımızın doğru ve iyi bir eğitim almasından geçer. Türkiye fen bilimlerinde Kore, Finlandiya gibi birçok ülke ile eş düzeyde iken o yıllardan daha gerilere düşmekle neler kaybedeceğinin acilen farkına varmalıdır.

Tüm bu sebeplerle bakanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz, aksi halde kaybeden kendi çocuklarımız ve bizler olacağız.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı