ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04/09/2014 tarihli ve 87 sayılı yazılarında; 19. Millî Eğitim Şûrasında: 1. Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Çizelgeleri, 2. Öğretmen Niteliğinin Artırılması, 3. Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması, 4. Okul Güvenliği konularının görüşüleceğini ve toplantının 02-06 Aralık 2014 tarihlerinde yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

19. Millî Eğitim Şûrasında görüşülecek olan ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ konusuna ilişkin olarak Sendikamızın görüş ve önerilerini üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu metnin hazırlanmasında emeği geçen üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

[spiderpowa-pdf src=”https://tosmerkez.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/öğretmen-nitelini-artırma.pdf”] Öğretmen Niteliğni Artırma