NÖBET TUTMA İLE İLGİLİ KURALLARI ÖĞRETMENLER KURULUNDA KARAR DEFTERİNE YAZDIRIN

NÖBET TUTMA İLE İLGİLİ KURALLARI ÖĞRETMENLER KURULUNDA KARAR DEFTERİNE YAZDIRIN

 7 Nisan 2015 tarihli “Bir Kurul 3 Konfederasyon Bir İstem: Nöbet Ücreti” basın açıklamamızda: Kamu Personel Danışma Kurulunun 26 Mart 2015 tarihinde yaptığı toplantıda görüldüğü gibi yetkili sendika ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde öğretmen nöbetine ücret isteyecek gibi bir davranış içine girmiştir. İşveren haftalık 1-2 saat ek ders ücreti vererek bu konuyu da böylece bitirebilir. demiştik.

İşveren müdür yardımcı ve öğretmenlere 2 saat ek ders ücreti vermiştir. Nöbetçi öğretmene okul müdürü kadar sorumluluk verilmiştir. Öğretmen nöbetçi olduğu gün her şeyden sorumludur; ancak hiçbir konuda yetkili değildir. Öğretmen nöbeti sırasında doğacak olaylardan dolayı ceza ve tazminat davalarıyla karşılaşabilir. Hayırlı olsun…

Öğretmenler “Nöbetçi öğretmen sabah ilk ders başlamadan 30 dakika önce okula gelerek; ısıtma, elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatın çalışıp çalışmadığının, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yaparak, giderebildiği eksikleri giderir, gerekli olanları ilgililere duyurur. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izler ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirir. Nöbeti süresinde okulun eğitim öğretim, disiplin gibi çeşitli işlerini izler ve bu hususlarda günlük önlemlerini alır. Nöbetçi öğretmen bu ve buna benzer görevleri yaptıktan sonra son ders bitiminden 30 dakika sonra okuldan çıkar’a” son vermek istiyorlar ise.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44.maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 91. Maddesinde; “Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” denilmektedir.

TÖS’ün tavrı açıktır. Öğretmen nöbet tutacak ise mesleğinin gereğine uygun olarak tutmalıdır. Yani nasıl ki nöbetçi hakim, nöbet sırasında davaya giriyorsa; nöbetçi doktor, nöbet sırasında hasta muayenesi dışında bir iş yapmıyorsa; nöbetçi öğretmen de nöbeti sırasında asli görevini yapmalı, ders vermelidir.

1-2 Eylül 2015 tarihinde yapılacak Öğretmen Kurulu toplantısında TÖS olarak; Nöbetçi öğretmen, nöbetçi olduğu gün ancak boş geçen derslere girmeli diyecektir. Bunu da  Öğretmenler Kurulu Defterine de yazdıracaktır.

TÖS’e göre koridor bekçiliği, dış kapı teşrifatçılığı, sağlık görevliliği, güvenlik görevliliği, temizlik denetçiliği vb. angaryalar öğretmenin ne uzmanlık alanı ne de nöbet görevidir.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan