NEDEN KARMA EĞİTİM?

Karma eğitim, eğitim ve öğretimlerde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, her iki cinsin de eğitim hak ve olanaklarından, birlikte ve eşit olarak yararlanmaları anlamını taşır. Yani, Erkek ve kızların aynı sınıflarda beraberce öğrenim görmelerine karma eğitim denir.

Kız çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için eğitimin karma olması yerinde olacaktır. Karma eğitim, eğitim ve öğretimlerde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, her iki cinsin de eğitim hak ve olanaklarından, birlikte ve eşit olarak yararlanmaları anlamına gelmektedir.

Öğretim programlarında kadını aşağılayan, kadını yaşamda geride gösteren anlayışlara yer verilmemelidir. Ders kitaplarında var olan kadını yaşamda geri gösteren anlayışlar bir an önce ders kitaplarından çıkarılmalıdır.

Kız çocukların okula gönderilmesi için çeşitli kampanyalar (geçmişte “Baba Beni Okula Gönder” kampanyaları gibi) dışında basın-yayın, kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve kurslar düzenlenmelidir.

Okuldan erken ayrılan kız çocuklar için eğitim programlarının düzenlenmesine çalışılmalıdır. Kız öğrenciler için yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında olanaklar sağlanmalıdır.

Bugün karma eğitim Türk eğitim sisteminin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü, eğitim hakkını da içine alan eğitim anlayışıdır. Erkeklere tanınan haklar, kızlara da tanınmalı ve aynı ortamda eğitim almalıdır. Geçmişte kızlarla erkeklerin ayrı yerlerde eğitim alması bugün ne ruhbilim ne toplumbilim ne de eğitim bilimi açısından savunulabilir değildir.

TÖS MERKEZ YÜRÜTME KURULU