MİLLİ EĞİTİM BAKANININ PROJE OKULU ADI ALTINDAKİ OKULLARI

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 07/01/2015 tarihinde proje okullarını tüm valiliklere duyurdu. Tam 44 okul proje okulu olarak belirlenmiştir.

Proje okulu öğretmenlerinin atamalarına ilişkin; 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. Maddesinde  (9) “Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” denilmektedir.

Proje okulları, doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlardır denilmektedir. Bu okullar taşra teşkilatından çıkarılıp merkez teşkilatına mı bağlanmıştır? Merkez teşkilatına doğrudan bağlı ise bu okullarda görev yapan müdür-müdür yardımcısı-öğretmen-memur-yardımcı hizmetler personeli merkez teşkilatının çalışanı olmaktadır. Öyle ise bu çalışanların ödeme ve yan ödemeleri farklı olmalıdır. Bu durum öğretmenlerin maaşlarına yansımış mıdır?

Proje okullarına “öğretmen ve yönetici görevlendirilmesi bakan tarafından yapılır”, denilmektedir. Bir öğretmenin proje okullarına ataması yapılabilmesi için kriterler nelerdir? Bakan görevlendirme yapar iken hangi kriterleri dikkate almaktadır? Örneğin öğretmenin kıdemini, alanında yüksek lisans yapıp yapmadığına mı bakıyor, yoksa “bu öğretmen bizim arkadaşın çocuğu” diyerek mi atama yapmaktadır?

Öğretmen ataması bir takvime göre mi yapmaktadır? Yoksa bakanın canı istediği zaman mı öğretmen görevlendirmesi yapmaktadır? Ya da bizim bakanın bir eşref saati var da, atamaları o zaman mı yapıyor da, biz mi bu saati bir türlü yakalamıyoruz; mazur görün, bilemedik.

Bakanlık Proje okullarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme biçimi ile ilgili bir yönetmelik ya da bir genelge yayımlamayı düşünüyor mu? Eğer düşünüyorsa daha kaç vakit devam edecek düşünmeye?

Yoksa yönetmelik çıkartma ihtiyacı da eşref saati ile yapılmaktadır, bilemedik.

Bilelim istiyoruz.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı