MESLEKİ REHBERLİKTE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

 MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞLETMELERDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE YAPTIKLARI MESLEKİ REHBERLİKTE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİDİR.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete de yayınlandı.

Bu kararla birlikte; MADDE 5 – Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. Buna göre MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi olarak sayılmayıp ders görevi olarak sayılacaktır.

Bu değişikliğe göre meslek dersi öğretmenleri işletmede stajer öğrenci ziyaretlerini ders karşılığı yapacaklardır. Buna ilişkin olarak öğretmene ek ders ödemesi yapılmayacaktır.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

1. Bu değişiklik meslek öğretmenlerine ortalama haftalık 20 saat ek ders ücreti kaybına sebebiyet vermektedir

2. Haftalık 20 saat maaş karşılığı yükümlüsü olan meslek öğretmenleri mevcut derslerini dolduracak kadar işletme almayı kabul edecek, bundan dolayı kimi öğrenciler koordinatör öğretmensiz kalacaktır.

3. İşletmelere gitmek meslek öğretmenleri için ayrıca bir mali külfet olacak, özellikle uzak mesafedeki işletmelere koordinatör öğretmen bulunamayacak; bu durum koordinatörlük görevi alan öğretmenler arasında da çatışmaya sebep olacak, iş barışı olumsuz yönde etkilenecektir.

4. Meslek dersi öğretmenlerinin işletmelerde staj yapan öğrencilere yaptıkları mesleki rehberlikte ek ders ücreti ödenmelidir.

Vahap GÜZEY
Genel Başkan