ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ  İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarının 24 Temmuzda ilan edilmesi gerekirken;  Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü beş gün geçmesine rağmen  hala sonuçları  ilan etmemiştir.  Oysaki Bakanlığın belirlediği takvim göre; sözlü sınav sonuçlarının ilanı 24 Temmuz’da,  25-30  Temmuz arası da  itirazların değerlendirilmesi planlanmıştır.

Bu tarihlere göre, açıklanacak sınav sonuçlarına itiraz mümkün olmayabilecektir. 

Sendikamız okul yöneticilerinin sözlü sınavla görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren “sözlü sınava” karşı çıkmıştır. Çünkü sübjektif değerlendirmelerin esas alınacağı ve liyakat ilkesinin bertaraf edileceği gerçeğini daha önceki uygulamalardan biliyoruz.

Zaten sınav sonuçlarının ilanının gecikmesi torpil yarışının vehametini ortaya koymaktadır. Sınava katılanların yüzde sekseninin aynı sendikadan oluşu sebebiyle de sözlü sınav siyasilerin bilek güreşi alanı haline getirilmiştir. Liyakat ilkesi hayata geçirilmedikçe bu sistemin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.

Bu arada adaylar, sınav sonuçlarının yer aldığı toplu listeyi görememektedirler; yalnızca kendi sınav sonuçlarını öğrenebilmektedirler.

Bakanlık sözlü sınav sonuçlarını toplu liste halinde yayımlamalıdır. Şeffaflık bunu gerektirir.

Vahap GÜZEY
TÖS Genel Başkanı