MEB, LİSEYE ÖĞRENCİYİ SINAV İLE ALIYORSA ÖĞRETMENİ DE SINAVLA ALMALI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 2. Maddesinde hangi okullara merkezi sınavlarla öğrenci alınacağı açıklanmıştır. Buna göre;  Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmesi merkezi sınavla yapılacaktır.

Fen liseleri, sosyal bilimler liselerine öğretmen görevlendirilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Burada öğretmenler bir sınava tabii tutulmamaktadır. Puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılmaktadır.

Proje uygulayan eğitim kurumları öğretmen görevlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılmakta olup; öğretmen görevlendirmesinde  sınav hiçbir şekilde uygulanmamaktadır.

Ülkemizde uygulanan merkezi sınavlar sıralama sınavları olup. Öğrencilerin bir dersten yaptıkları soru sayısına göre sıralama sınavıdır. Bu tür sınavlar öğrencilerin hiçbir şekilde genel kültürü ve zekasını ölçmemektedir. Başarı testleri olarak değerlendirilmektedir.

MEB Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Uygulayan Eğitim Kurumları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına öğrenci yerleştirmesini 2017 yılında merkezi sınavla yapacaktır. Gördüğümüz kadarı ile bu sistemi de 4-5 yıl uygulayacak gibi görünmektedir.

Yukarıda bahsedilen okullara başarılı öğrenciler gideceği aşikardır. Bu öğrencilere daha iyi eğitim vermek için öncelikle mesleğinde başarı olan öğretmenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Başarı öğretmenleri de komisyonlar kurarak belirleyemezsiniz ancak alanı ile ilgili yazılı bir sınav yaparak belirleyebilirsiniz.

Kısaca öğrenci yazılı sınavla seçilip okula geliyorsa öğretmen de;  Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına yazılı sınav sonucuna göre atanmalıdır.

   Vahap GÜZEY
TÖS Genel Başkanı