MEB KADIN ÇALIŞANLARI CEZALANDIRIYOR

MEB KADIN ÇALIŞANLARI CEZALANDIRIYOR

         MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6. Maddesin de; Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır, denilmektedir.

Bundan önce okul öncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapılırken, yönetmelikte yapılan son değişiklikle anaokullarında ikili eğitime geçilmiştir. Bu yönetmelik maddesi ile de hiçbir anaokulu tam gün eğitim yapamayacaktır.

        Bakanlık bu yönetmelikle velileri ters köşeye yatırmıştır. Şöyle ki; Veliler anaokulları tam gün diyerek, MEB’in anaokullarına kayıt yaptırmışlardır. Tam gün okullar anne-babanın çalıştığı aileler tarafından tercih edilmektedir. Çalışan anne-babalar en azından çocuklarını saat 17’de anaokulundan alacaklarını biliyorlardı. Ve mesai saatlerini ona göre ayarlamaktaydılar. Şimdi bu aileler çocuklarının 08:00 -13:00 ya da 13:30-18:30 arasında yarım gün eğitim almalarını arasında tercihe zorlanmaktadırlar. Yarım günlük eğitim sonrasında çocuğa ya anne ya da baba bakmak zorunda kalacaktır. Hal böyle olunca çalışan anne-babalar çocuklarını MEB’in anaokuluna değil, özel sektörün tam günlü kreş ya da anaokuluna kayıt yaptırmak kalacaklardır.

        Bugüne kadar kayıt alan anaokulları, kayıtları tam gün eğitime göre kayıt almışlardır. Yönetmelikte ki bu değişikliği duyan anne-babalar kayıttan vazgeçecektir. Tam kapasite ile çalışan anaokulları öğrenci bulmakta zorlanacaklardır.

 TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN ÖNERİSİ

        MEB okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak istiyor ise daha çok okul öncesi eğitim kurum binası yapmalıdır. Bina inşa edemiyor ise bina kiralama yoluna gidebilir.

    MEB’in anaokullarında ikili eğitime geçmesi çalışan anne-babaların çocuklarını bu okullarına kayıt yaptırmamalarına yol açacaktır. Bu durum da özel kreş ve özel anaokulların çok yüksek fiyat istemelerine neden oluşturacaktır. Buna bağlı olarak aileler eğitim için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacaklardır.

        Özellikle çalışan annelerin mağduriyeti hem ekonomik anlamda hem de çalışma alanlarında sorunları artacaktır. Bu uygulaması ile MEB çalışan kadınları cezalandırmaktadır. MEB anaokullarından ikili eğitimden bir an önce vaz geçmelidir.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı