MEB 50 BİN ÖĞRETMENE İL İÇİ ROTASYON UYGULAYACAK

 

MEB 50 BİN ÖĞRETMENE İL İÇİ ROTASYON UYGULAYACAK

         TÖS bugüne kadar öğretmene rotasyon konusu ile ilgili bir açıklamama yapmamıştı. Konuya ilişkin açıklama yapmamasının nedeni de? İl içi rotasyonla ilgili buna kadar hiçbir MEB yetkilisi açıklama yapmamıştır.

        22 Temmuz 2014 salı günü Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, rotasyon konusuna ilişkin olarak, Meclis komisyonunda şunları söyledi: Bizim yaptığımız çalışmada da 8 ile 10 yıl arasında olursa nasıl bir hareketlilik olur, ona bakıyoruz. Herkesi tedirgin etmek, yerinden etmek gibi bir niyetimiz yok (Basından).

         Türkiye’de ortaokul öğretmenlerinin bir yerde çalışma durumları şu şekildedir: Öğretmenlerin  % 24,2 si 1 bir çalışmakta, %25,7 sı 1-2 yıl arasında çalışmaktadır. %27,5’i 3-5 yıl arasında çalışmakta, %16,4 ‘ü 6-10 arasında çalışmaktadır, %6,3 ise 10 yıldan fazla çalışmaktadır.  Türkiye’de ortaokulları öğretmenlerinin yarısı aynı okulda en fazla iki yıl çalışırlar ve öğretmenlerin sadece %6’sı aynı okulda 10 yıldan fazla çalışmıştır.

         TALIS 2008 verilerine göre, Avrupa ülkelerindeki ortaokul öğretmenleri genelde aynı okulda uzun süre çalışmaktadırlar. Avrupa ülkelerinde Ortaokul öğretmenlerinin ortalama %37’si aynı okulda 10 yıldan fazla çalışmaktadır. Yüzde 22’si aynı okulda 6 ila 10 yıl ve %16’sı ise 3 ila 5 yıl çalışmaktadır. Ortaokul öğretmenlerinin yaklaşık dörtte biri 3 yıldan az süredir çalıştıkları okulda devam etmekte, sadece %15’i aynı okulda bir yıldan az süredir çalışmaktadır.

            Görüldüğü gibi Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin üçte biri aynı okulda 10 yıldan fazla çalışmaktadır.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

        Yukarıdaki verilere baktığımızda ve MEB’in daha önce açıkladığı verilere göre yaklaşık 50 bin öğretmen aynı okulda çalışmaktadır.

               4+4+4 sistemine geçiş uygulaması nedeni ile yapılan okullarda dönüşüm çalışmalarını da düşünecek olursak öğretmenlere il içi rotasyon getirmekle bakanlığın ne amaçladığı çok da anlaşılır değildir.

             Bu durumda konunun bakanlığın gündemine taşınmasını çok da anlamlı bulmuyoruz. Üstelik bakanlık rotasyon uygulamasını hangi verilere göre yaptığını da açıklayamamıştır.

        MEB her alanda olduğu gibi paydaşlarıyla hiç bir şekilde istatistiksel veri paylaşmamaktadır. Öncelikli olarak MEB; okul türlerini ve branşlara göre 20014 yılı itibari ile öğretmenlerin aynı okulda çalışma sürelerini açıklamalıdır.

        MEB bir an önce; ben yaparım olur tavrından ve eğitim alanlarında bu kadar sorun var iken gündemi öğretmen rotasyonu konusuyla boğmaya çalışmaktan vaz geçmelidir.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı