MEB “HİZMET”TE SINIFTA KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 İdare Faaliyet Raporu 02.03.2015 Pazartesi günü saat 16:38’de internet sayfasında yayınlamıştır. 2014 İdare Faaliyet Raporunda dikkatimizi çeken hususlar aşağıda sunulmuştur.

MEB 2014 yılında 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını %70 hedeflerken; ancak çağ nüfusunun %37’sine ulaşmıştır. Umarız Okulöncesi eğitimde ikili eğitime geçmekle bu işin çözülemeyeceği böylece anlaşılmıştır.

 Okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda yapılan eğitimlerden velilerin yararlanması 1000 olarak belirlemiş; ancak gerçekleşen 0 (sıfırdır). Bu eğitimi kimin vereceği belirtilmemiştir. Kitleye nasıl ulaşılacağı konusunda hiçbir çalışma yapılmaz ise sonuç böyle sıfır olur.

MEB 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ilköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) 41 gün ve üzeri devamsızlığı olan öğrencilerin okula devamlarını sağlamak istemektedir. Şu anda tüm dünya devamsızlık yapan öğrencileri nasıl okula devamı sağlanır konusu üzerinde çalışmaktadır. MEB 2014’de okula devam etmeyen öğrenci sayısını 200.000 (iki yüz) olarak belirlemiş; ancak bu sayı 234 932. olmuştur. MEB öğrenci devamsızlığının azaltılması konusunda ne tür çalışma yürütmektedir?

MEB 2014 yılında Hizmet içi eğitimi kurs ve seminerlerine katılan yönetici ve öğretmen sayısını 4000 belirlemiştir; ancak 2145 gerçekleşmiştir.  Bakanlık öğretmenlerine hizmet içi eğitim düzenlemede yine sınıfta kalmıştır. Gerekli eğitimi düzenlemeyen Bakanlık öğretmeni hala performansına göre değerlendireceğim demekle birlikte öğretmene rotasyon uygulayacağını söylemektedir.

MEB 2014 yılında 9. sınıfta okulu terk eden öğrenci oranını 5 hedeflerken bu oran 4 olmuştur. Öncelikle MEB 9. Sınıf öğrencilerinin kaçı okulu terk etmektedir. Buna yönelik ne tür tedbirler alınmaktadır?

MEB örgün eğitim kurumları için özel öğretim kurum oranını 2014 yılı sonuna kadar %9’a çıkarmayı hedeflerken bu oran %10 olmuştur. Özel öğretim kurumları bu kadar öğrenciyi nasıl kaydetmişlerdir? Tabii ki bakanlık öğrenci başına velilere ödediği katkı payı ile olmuştur. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle uygulama yoktur. Bu uygulama doğrudan Anayasada ve MEB Temel Kanununda ifade edilen eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır. MEB bir an önce bu uygulamadan vaz geçmelidir.

MEB 2014 yılında Açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısını 679.150 hedefler iken bu sayı 945.390’a ulaşmıştır. Bakanlığın belirlediği hedeften 265 bin öğrenci fazla olmuştur. Bakanlık hedef mi belirleyemiyor? Bu artış nereden kaynaklanmıştır? Bakanlığın bu durumu bir an önce araştırması gerekmektedir.

MEB 2014 yılında Fatih Projesi kapsamında İnternet altyapısı yenilenen okul ve kurum sayısını 2.800 olarak belirlemiş; ancak 135 okulun İnternet altyapısı yenilemiştir.

MEB 2014 yılında Fatih Projesi kapsamında Etkileşimli Tahta Uygulamalarına geçilen derslik sayısını 100.000 belirlemiştir; ancak 30.000 derslikte Etkileşimli Tahta Uygulamalarına geçilmiştir.

MEB 2014 yılında Fatih Projesi kapsamında sınıf uygulamalarında Tablet PC kullanan öğrenci Sayısı 1.200.000 belirlenmiştir;  ancak 550.000 öğrenci sınıf uygulamalarında Tablet PC kullanımına geçebilmiştir.

MEB Fatih Projesi ile okulların internet alt yapısının güçlendirilerek günümüz teknolojileri ile donatılmasının sağlanması, teknolojinin kullanımına ilişkin hizmet içi eğitim ve seminerlerin verilmesi, fatih projesinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılmasını amaçlamaktadır. Yukarıdaki sayılara göre Fatih Projesi ancak 2023 yılında gerçekleşebilecektir. Dayan Türkiye daha 8 yıl var.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı