235 BİN ÖĞRENCİ OKULU TERK ETTİ

2013 yılında 174.625 öğrenci İlköğretim kurumlarını (ilkokul ve ortaokul) terk ederken, 2014 yılında İlköğretim kurumlarında öğrenim gören 234932 öğrenci okulu terk etmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 2013 İdare Faaliyet Raporunda okula devam etmeyen (Okul terki)  öğrenci sayısını 90 bin olarak belirlemiştir; ancak bu sayı 174625 olmuştur.

Bir Bakanlık hedeflerini belirlerken ne yapar? Gelecekle ilgili daha iyi ve olumlu gelişmeleri hedefler ve bu konuda çaba harcar. MEB bu konuda ne yapmalıdır? Okul terklerini düşürecek önlemler almalı ve okulu terk eden öğrenci sayısını bir önceki yıla göre daha düşük belirlemelidir. MEB bunun tam tersini yaparak 2014 yılı okulu terk edecek öğrenci sayısını 200.000 olarak hedeflemiştir. Buna rağmen 2014 yılında 234932 öğrenci okulu terk etmiştir.

Yani 2014 yılındaki İlköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) okul terkleri 2013 yılına göre %35 artış göstermiştir.

Bununla birlikte 2013 ve 2014 yılında toplam 400 bin çocuk okulu terk etmiştir.

TÖS SORUYOR

  1. 235 bin okulu terk eden öğrencinin sınıflarına, cinsiyetlerine göre dağılımı nedir? Yine bu öğrencilerin kaçı ilkokul, kaçı ortaokul öğrencisidir?.

     2  4+4+4  zorunlu eğitim uygulamasının  bu  okul terklerindeki payı nedir?

  1. Bakanlık, okulu terk eden öğrencilere yönelik ne gibi çalışmalar yapmıştır ve yapmaktadır?  Yapılan bu çalışmaların da kamuoyu ile paylaşmasını istemekteyiz.
  2. Bilindiği gibi ilkokul ve ortaokul zorunlu eğitim kapsamındadır. Bu sonuca göre devlet zorunlu eğitimi uygulayamamakta mıdır? Öyle olduğu görülmektedir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Eğitim, toplumun hem bir aynası hem de temel belirleyicisi olduğu için ailelerin sosyo-ekonomik durumunun okul terklerinin temel sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çocukların ve ailelerinin çeşitli fonlar ve burslarla daha fazla desteklenmesini olumlu bir seçenek olarak görmek ve uygulamak gerekir.

TÖS olarak zorunlu ilköğretim çağı öğrencilerine verilen karşılıksız desteğin artırılmasının okula terki azaltacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca aileleri bilinçlendirme gibi diğer tedbirlerin de belirlenip uygulamaya geçirilmesi, bu konuda özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak 4+4+4 biçiminde çarpıtılmış 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulamada gerçekleşmemesi (hatta 4+4+4 olarak bölünmüş olmasının okul terkini daha da artırdığı düşünülmektedir) ülkemiz için büyük bir sorundur. 2014 yılı faaliyet raporunda açıkça ifade edilen bu sonuç, bize Milli Eğitim’in sınıfta kaldığını bir kez daha göstermiştir. Siz istediğiniz kadar eğitimde çağı yakaladığınızı,  göz boyayıcı projelerle göstermek isteyin, istatistik veriler açıktır; 235 bin korkunç bir rakamdır. Ülkemiz için büyük bir ayıp ve kayıp olan bu duruma karşı tedbirler alınıp, gerekenler yapılarak acilen düzeltilme yoluna gidilmelidir.

Dikmen ONAT

Genel Başkan