KADEME TERFİSİNDE ADALET İSTİYORUZ!

14 Kasım 2013 tarihi itibariyle DPB (Devlet Personel Başkanlığı) İnternet sitesinde bir mütalaa yayımlanmıştır. Kurumun yaptığı açıklama;2011 yılında yapılan düzenlemeyle sicil notu uygulaması kaldırılmıştır. Ancak 657 sayılı Kanunda, sicil notuna bağlı kademe ve derece verilmesini öngören hükümler de yer almaktadır. Bu bağlamda o maddeler de değiştirilmiştir. 657’nin 64. maddesinde yer alan “Son 6 yılda sicil notu 90 ve üzeri olmaya bağlı 1 kademe” hükmü, “Son 8 yılda disiplin cezası almamaya bağlı bir kademe” hükmü ile değiştirilmiştir. Ayrıca, 2011 yılı itibariyle, son 1 ila 5 yıl arasında sicil notu olanlar için de geçici madde ile bir geçiş uygulaması getirilmiştir.

Bu mütalaaya göre Şubat 2006 göreve başlayan personel Şubat 2012 yerin e Şubat 2014 te terfi alacaktır. 2007 de göreve başlayan 2015 te terfi alacaktır. Bu mütalaa da geçmişteki değerlendirme kriterleri ile günümüz değerlendirme kriterleri eşit tutulmuştur. Halbuki adaletli olan, yasa çıktığı güne kadar olan çalışma süresinin doğru değerlendirilmesidir.

Doğru değerlendirme; 6 yıl 90 ve üzeri sicil almak 8 yıl disiplin cezası almamaya eşit tutulmasıdır. Yasa da bunu öngörmektedir.
5 Yıl 90 ve üzeri sicilin karşılığı 6 yıl 2 ay ceza almamaktır. Geçmiş çalışma sürelerinin değeri bu orana göre hesaplanmalıdır.

Bu kıymetlendirme yapıldığında, Şubat 2011 den 5 yıl önce kademe terfii alan personelin 3 yıl yerine 1 yıl 10 ay daha disiplin cezası almadığı takdirde kademe terfii almasını gerektirir.

Örneğin 2006 da kademe terfii alan bir personel Şubat 2011 e kadar 90 ve üzeri almışsa bu durumda 2014 Şubat a kadar beklemesi gerekmektedir. Oysa hakkaniyetli olan bu personelin Mayıs 2012 de terfi almasıdır.Şu durumda 2011 e kadar 5 yıl çalışmış olan bir personel 1 yıl 4 ay kayba uğramaktadır.
Diğer çalışma süreleri içinde aynı oranlarda kayıplar vardır.

Eşitlik her zaman adalet değildir…

Bu durumun açıklamamız doğrultusunda değiştirilmesini ve mağdur edilen personelin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.